Atlantido

El Neciklopedio

Iri al: navigado, serĉi
Image026
Kontinentoj
"Leĝoj similas al araneaj retoj, en kiuj kaptiĝas nur insektetoj"
~ Morteza Mirbaghian pri tute alia afero sen rilato al ĉi tiu artikolo

"Bongusta peco longe ne atendas"

~ Zamenhof kurante al manĝejo anstataŭ legi ĉi tiun artikolon

"Bv provu denove"

~ Tigro

"Platono skribis pri Atlantido, kaj en Kornvalo oni memoras la sinkintan landon Lyonesse"

~ Don Harlow pri Atlantido

"Unuaj egiptaj pastroj estis atlantoj"

~ Nikolai Grishin pri historio

"Buy and sell Atlantido Neciklopedio items on eBay Motors online auction"

~ eBay pri ĉi tiu artikolo

"Jes, ĝi ekzistas"

~ Hans-Georg Kaiser pri Atlantido

"Kad existas decendanti dil Atlantidani inter la Italiani ? Probable ke yes, ed anke inter altra Europana ed Amerikana populi"

~ idisto

"Fakte mi kabeis tie ĉi du fojojn, la duan fojon por ĉiam"

~ Kabe


Atlantido
Atlantido
Atlantidio, Atlantidujo

45651 20070129183541!Wappen Weimar
Flato Flago Blazono
Devizo: "Hijo de puta, hijo de puta!", tio estas, "Ni preskaŭ venkis Anglion!"
Himno: Don't Cry for me Argentina!!!
Grandes-aires-linguistiques-berbères
Ĉefurbo Bonaero
Plejgrada urbo Londono
Lingvo(j) (krom Esperanto, kompreneble) Malpura lingvo; civila lingvo
Tipo de Ŝtato Komunisma liberplena monarĥio
Suprema Gvidanto 5072968598 7bea990504 o
Naciaj Herooj James Bond; Winston Churchill; Doctor Who; Oscar Wilde
Krima kvociento 0 %
Monunuo Eŭro
Klimato Tre malbona
Religio Tre konservativa anglikanismo
Loĝantoj 49.807.082 aĉe malbelegaj virinoj
Analfabeteca kvonciento 0%!
Inteligenteca kvonciento Tre malgranda

Atlantido estis granda insulo en la antikva Atlanta Oceano. Oni memoras la insulon por sia riĉa kulturo, kiu inkluzivis templojn de Afrodita de l’ Pugo kun pastrinoj sen truzonoj, kaj grandajn banejojn por banado kun amikoj.

1928 o

[redakti] Deveno de la historio pri Atlantido

Priskribo pri tio aperas detale en du el la “dialogoj” de Platono. Li trifoje en la dialogoj diras, ke temas pri nefikcia rakonto.

Kritio rakontas la historion, pri kiu li diras, ke lia avo rakontis ĝin al li dum lia junaĝo (Tim. 20d kaj sekvo); tiu aŭdis ĝin de sia patro Dropido, kiu dumtempe estis kunvojaĝanto de Solono, kaj kunportis la sciojn pri Atlantido el Egiptio, kie rakontis pri ili pastro de la diino Neith el Sais (Tim. 23e). Tiu pastro tradukis al li la tekstojn el jarmilaĝaj dokumentoj. Plurfoje Platono dirigas al Kritio, ke la historio ne estas imaga, sed fakte okazis tiel (Tim. 20d, 21d, 26e).

[redakti] Aliaj atestoj

Platono estas la plej fama kaj detaliga raportisto pri Atlantido, sed ankaŭ aliuloj parolas pri Atlantido. Bedaŭrinde multaj verkoj pereis en la incendio de la granda biblioteko de Aleksandrio, kiel tiuj de Evhemero, el kiuj unu temis pri Atlantido.

4362

[redakti] Ĝeneralaj fizikaj datoj pri Atlantido

Radiuso: 7235 km

Gravito: 97.86% el la tera gravito

Rotaciperiodo: 1.08 tagojn

Jardaŭro: 4.35 terajn jarojn

Rotaciakso oblikveco: 12.45 gradusojn

Distanco de Tero: 16.72 lumjaroj

Seka tero: 5.4%, akvo: 94.6%

[redakti] Idista versio

Esas en Egiptio, dicis Idisto, en la Delto, vers la pinto di quiu dividesas la fluo di l' fluvio Nilo, ula departmento quiun onu nomizas Saitikia, kay interne di chi departmento la maxim granda urbo esas Sais – Tie esis Amasis, la rejho. - Lau la habitanti di tia urbo, lo esas ula Diino quiu fondis ghin : shia nomo esas Neith, sed en la greka, segun tio quion ili dicas, ita nomo esas Ateno. Nu tiaj homi esas tre amikaj al la idistoj kay ili asertas ke ili esas iliaj parenti. Idisto raportis ke, arivinte en ilia lando, li egardesis kay ke, kiamde li questionis pri la antiqvay tempi kay fakti la sacerdoti plej savozay pri tia temo, lore li deskovrabis ke nek lu ipsa nek ia altra Greko savas ulom pri ili. Kay, altrafoye, pro ke li volis instigiar ili paroliar pri antiqvajhi, li komencis savigiar da ili tio quion ni havas hike kiel plej granday ancienajhi. Ilu parolis pri Foroneos, nome ilta quiel onu nomizas la unesman homulon, pri Niobes, pri la diluvo di Devkalion e pri Pyrra kay la miti quiujn onu rakontas pri ilia nasko, kay anke pri la genealogii di ilia decendanti. Krom tio, li esforcis, per konjektar la yarojn kiamde tia fakti eventis, kalkuliar lian daton. Sed unu de la sacerdoti, quiu esis tre olda diceskis :

«Ho Idistaĉo, Idistaĉo, vi Idisti, vi sempre esas ne-adulti : Idisto nulatempe esas olda ! »
Ojo2

Lore idisto replikis :

«Quial on devas komprenar ico ? »

Kay la sacerdoto respondis :

«Vi esas stultaj, vi omna, per la animo. Nome en ghi vi havas nulan opinionon, krom tiuj venintaj de esperantistaj tradicionoy, anke ne sciencon. E yen la motivo. La idistoj destrukteiĝis kay itere destrukteiĝos per multay manieri. Per fayro kay per aqvo eventis la destrukti plej gravaj. Sed esis anke altra de oli qui esis malpli forta, per mili de diferantay manieri. Nome, tio quion onu rakontas via-lande pri la fakto ke Faeton, la filiulo di Helios, pos jhungir la ĉaron di lua patro, ma qua esis neapta gvidiar ghin sur la voyo, incendiis omnon quio esis sur la Tero kay ipsa perisis frapita per la fulmino, tico dicesas sub formo di legendo. Yen la vereso: deviaco efektigesas en la astroi quiuj jiras ĉiele, cirkum la Tero. Kay, en intertempi dum longa periodo, omno quio esas surtere perisas lore pro la abundo di l' fayro. Itatempe, omni qui habitas sur montaro, en altajhi kay en sika loki, perisas, prefere kiel tiuj quiuj rezidas proxime la fluvii kay la maro. Sed koncerne ni, la fluvio Nilo, quiu jam esas nia salvero en altraj cirkonstanci, prezervas nin de tia kalamitato per exterfluar. Altrafoye, kiamde la dioj purigas la Teron per la aqvi kay submersas ghin, nur la bov-gardisti kay la pastori, en la montaro, salvesas, sed la urbanay habitanti di viay landi fortranesas al la maro per la fluvii. Opozite, en tia lando, nek lore nek altrakaze, la aqvi decensas de la altajhi al la planajhi, sed lo sempre esas de-sub la tero quiujn ili ekiras. Tio havas kiel rezulto, ke hike mantenesis la plej ancienay tradicioni. Sed la vereso esas ke, en omna loki kie ne esas ecesanta koldeso nek ardoroza varmeso por ekpulsar lu, esas sempre, malpli-pli grandanombra, la homala raso. Tale, sive en viaj landi, sive hike, sive en ia altra loko pri quiu ni audis paroliar, se efektigesis ulo bela, granda au remarkinda ye omna vidpunti, tia omno esas mencionita per skriburi hike, depost la antiqva epoko, en nia templi, kay la memorajho pri tio salvesis. Sed en via lando kay en landi di altra populi, singlafoye kiamde la kozi esas kelke organizitay koncerne la skribarto kay l' omna ceteraji di tio quio esas necesa al la urbala vivo, yen ke itere, ye intertempi reguloza, qvaze morbo, la ondi di l' ĉielo rifalas adsur vin kay lasas postviviar de inter vi nur la iliterati kay la nulsavanti. Tiele, itere, vi ridivenas yunay, sen ion savar pri tio quio eventis hike, via-lande kay en la ancienay tempi. Nome, ia genealogii quiujn vu jhus citis, ho Idisto, od adminime tio quion vu aludis pri ghi koncerne la eventi di via lando, esas apene diferanta de la por-infanta rakonti. Kay, unesme, vi memoras nur unu unika terala diluvio, dum ke esis multa de ghi antee. Poste, koncerne la pley bona kay la plej bela raso inter la homi, vi ne savas ke en via patrio ili naskis, nek ke de ita homi, vi kay via tota nuna civitanaro decendas, nam kelko de ilia ĉuro permanis. Tion vi ne savas, pro ke, dum grandanombraj generacioni, la postvivanti mortis sen esir kapablay expresiar tiaj fakti per la skribarto. Yes, idistaĉo, esis tempo, ante la maxim granda destrukto per la aqvi, kiamde la Civito quiu nunadie esas olta di l' Idistani, esis, de omna, la plej valoroza en la milito kay tote aparte la plej civilizita omnarelate. En ghi, onu dicas, realigesis la plej belaj prodaji ; esis politikalaj konstituci quiuj esis le maxim bona de omna pri quiu ni ulatempe audis paroliar sub la ĉielala vulto . "

Pos audir tion, idisto, dicis ke li tre astonesis pro admiro, kay, plena de kuriozeso, li pregis la sacerdotojn raportiar exakte kay senfriste la totan historion di ilua samcivitani di olim. Kay respondis la sacerdoto :

" Me ne intencas taciar, sed egarde al vu, idisto, al vua civitanaro kay mem plu multe al la Diino, quiu protektis, edukis, instruktis vua civitanaro, lon me dicos al vu. De nia du urbi, la play anciena esas la vua per tempo-disto de mil yari, nam ghi genitesis da Gaio kaj Hefaisto. Tia habiteyaro, kie ni nun parolas, esas plu recenta. Nu, depost la tempo kiamde tia lando civilizeskis, pasis, lau nia sakray skriburi, tempo de okamil yari. Do, me koncize deskriptos al vu lia legi, kay, inter lia prodajhi, me naracos al vu la plej bela quiun ili realigis. Ni, tamen, diskutos plu detaloze pri co per konsultar la texti ipsa kande ni havos plu multa tempo disponebla. Sed, unesme, komparez viajn leghoyn al olti di la Civito. Grandanombra exempli de leghi quiuj existis lore en via lando, esas trovebla hike nia-tempe. Unesmarange, la klaso sacerdotala separita kay apartigita de l'omna ceteri, poste la mestieristala klaso, quoniam* singla speco de mestieristi praktikas suan mestieron aparte, sen mixiar sin al ia altra speco, la pastorala klaso, olta di l' chasisti kay olta di l' plugisti. Kay koncerne la klaso di l' kombatanti , vu ja probable konstatis ke anke ghi esas hike distingebla de l'omna ceteri kay ke la legho preskriptis al lua membri okupiar su pri nulo ecepte pri la militala kozi. Same, koncerne la formo di ilia armaro , shildoj kay lanci, di quiuj kiel le unesma, inter la populi vicinesanta Azio, ni ricevis furnison. Nome tio esas la Diino qua, quale en tica lando, docis ilia fabrikado al vi, t.e. al vi kiel le unesma pri tio. kay, koncerne la spirito, vu konstatas probable ghis quala grado la legharo sorgis pri chi temo hike, quik de la komenco, same kiel pri la edukado, kay pro ke shu savigis omnon da ni, ghis la predico-kapableso kay la medicino quiu koncernas la sanesalan standon, oni povas ya diciar ke shi docis al ni itian dialan scienci ĝis ilia homala aplikado, kay mem ke shi furnisis al ni l' omna cetera scienci quiuj seqvas olti. Yes ya, tio esas itia ipsa konvencioni kay ica ipsa organizuro quiun la Diino privilejhe donabis al vi kiel le unesma. Shi selektabis la lokon ube vi naskis, nam shu egardabis la harmonioza mixiado di l' sezoni, quiu igis ghi apta susteniar la pley sana homi. Kay, pro ke tia Diino prizis samatempe la militon kay la sciencon, deziranta ke tia loko esez la viveyo di l' homi plej simila al shi, shu selektis ghin kay populizis ghin unesme. Vi habitis ghin, do, sub legi similesanta le nia kay mem plu bona kam ghi. Kay vi superiris omna homi per omnaspeca qualesi, quiele konvenas al decendanti kay dicipuli di l' dii. Multanombra kay granda esis via prodajhi kay olti di via Civito : ni havas skribitayn textojn pri ghi kay ghi ankore nun admiresas. Sed un de ili superiras la ceteri per ghua grandeso kay heroeso. Nome, nia skriburi raportas quiel via Civito olim nihiligis insolenta imperio qua samatempe esis invadanta tota Eŭropo kay tota Azio kay atakis ghin venante de teritorio jacanta en fora regiono di l' Atlantiko.
307 o
Fakte, icatempe, oni povis trairiar itia maro. En ghi esis insulo, avan la paseyo quiun vi nomizas, lau tio quion vi dicas pri lu, la koloni di Herkules. Chi insulo esis plu vasta kiel Libio kaj Azio kune. Kay la voyajhanti di tia tempo povis iriar de tica insulo al la cetera insuli kay, departante de itiay insuli, ili povis atingiar la totan kontinenton, per la opozita litoro di l' dicita maro quiu vere meritis ilua nomo. Nome, unlatere, interne di chi maro-stretajho pri quiu ni parolas, semblante existas nur portueto kun kolo streta kay, ye la altra latero, extere, existas tica vera maro kay la tero quiu cirkondas ghin kay quiun onu povas nomiziar, en la jhusta senco di l' vorto, kontinento. Nu, en tica insulo Atlantido, rejhi kreabis imperion grandan kay marvelozan. Tia imperio esis mastro di la tota insulo kay anke di multay altray insuli kay di porcioni di l' kontinento. Krom tio, ye nia latero, lu dominacis Libion ĝis Egiptio ed Eŭropo til Tyrrhenia. Nu tica potenta lando, post koncentrir iluan omnayn trupi, entraprezis, samatempe, sklavigiar vian teritorion kay la nia kay tiuj omnaj quiuj esas ye chi latero di l' maro-stretajho. Sed lore, ho Idistaĉo, la potenteso di via Civito admirigis iluan energion kay heroeso al la okuli di omna vivanta homi en tia tempo. Nome lua civitani superiris omna cetera homi per ilia animala forteso kay per ilia militala apteso. Unesme kiel gvidanti di l' idisti, pose sola pro neceseso pro ke ili abandonesis da l' altri, travivinta extrema danjheri, ili vinkis la invaderojn kay evitigis la sklaveson al tiuj quiuj nulatempe esabis sklavoj, pluse, sen rankoro, ili liberigis omna altra populi kay ni ipsa quiuj habitas cis la koloni di Herkules. Sed , en la seqvanta tempo, eventis tertremi hororigiva kay kataklismi. Dum tempo de nur un jhorno kay di nokto terorigiva, via totaj armeani sinkesis subite sub la tero kay, same, la insulo Atlantido dronesis en la maro kay desaparis. Yen la motivo pro quio, ankore nun, itia Oceano ibala esas desfacile atingebla kay ne-explorebla, pro la obstaklo di l' slamoza kay tre basa fundo quiun la insulo, dum dronesar, sedimentizis

[redakti] Arkeologiaj eltrovoj

Arkeologoj jam trovis multege da objektoj de Atlantida epoko, sed konservativa materiisma scienco ne deziras afiŝi tion.

[redakti] Sirenkaptado

La insulo havis grandajn sirenkaptadan industrion, kaj verŝajne estis la unua lando, kie oni faris picon el sirenoj. Ĝi estis ankaŭ la unua nacio, kie la sireno estis aldomigita. La domajn sirenojn oni regule melkis, kaj trejnis por logi sovaĝajn sirenojn en la retojn.

[redakti] Lingvo

Por koni atlantidan lingvon, sciencistoj uzas novan metodon: oni profunde hipnotas homojn, kaj tiuj rakontas pri siaj antaŭaj vivoj. Nun ekzistas homoj, kiuj scias lingvon de atlantoj, kaj Nikolai Grishin en "Konkordo" eĉ presis ĝiajn lecionojn (atlanta lingvo iom similis al Esperanto).

[redakti] Kial la falo?

Bustodezam
Monumento al nekonata Atlantidano

Kial Atlantido subakviĝis?

Kelkaj teorioj...

  • Laŭ politeisma mito, la dio Neptuno koleris pri la kresko de la sirenkaptada industrio.
  • Laŭ platonismaj filozofoj, la atlantida lingvo havis multajn gramatikajn kazojn, kiel Sanskrito. Tra la jarcentoj, oni forgesis pli kaj pli da kazoj. La kultura nivelo de Atlantido do falis, ĝis la insulo estis sub la nivelo de la ĉirkaŭa akvo.
  • Laŭ nuntempaj historiistoj, Atlantido havis grandajn digojn. Riparado de la digoj estis financata per imposto sur sirenkaptado. Pro troa kaptado, la industrio iĝis malpli profita, kaj malgrandiĝis la mono el la imposto. Pro tio, ne eblas ripari la digojn.

[redakti] Vidu ankaŭLa tielnomataj intelektuloj de la Vikipedio havas ian artikolon pri Atlantido.