FANDOM


"Ploranton ni evitas, ridanton ni imitas"

~ Zamenhof pri edzeco

"La femini batas su per proximeskar su di me"

~ idisto pri alia afero
5250

"Edziĝinta viro povas fari, kion li volas, se lia edzino permesas tion"

~ Georg Bernard Shaw

"Kiam vi ĉesos ofendigi min kaj minaci al mi?"

~ Edzo pri edzino

" Laŭ katolika instruo gejoj estas kvazaŭ malsanuloj, al kiuj oni helpu mizerikorde"

~ Taksiisto pri gejedzoj

"Se ĉiuj artikoloj de Vikipedio estus tiel bonaj kiel viaj, kun tiel bonaj referencoj kaj fontindikoj, la esperantlingva vikipedio estus majstroverko"

~ Vikipediisto pri aŭtoro de tiu ĉi artikolo

"Tio ĉi estas MULTE PLI BONA OL NENIO"

~ Bofilo

Edzo estas pendaĵo de edzino, kiun ŝi utilas por akiri monon. Edziĝintaj viroj vivas pli longe ol fraŭloj. Sed plimulto da edziĝintoj preferus morti. Ekzemple, nur edziĝinte mi komprenis, kio estas feliĉo, sed... jam estis tro malfrue.

Edzo estas viroj ricevontaj fitraktojn, tio estas, ili estas disigataj de siaj geamikoj kaj gefamilianoj, forpelataj de siaj dormoĉambroj, devigataj subteni parasitinojn dumvive, kaj, je miloj da kazoj, ili fariĝas viktimoj de falsaj denuncoj, kiuj eĉ pliigas la apartigon disde siaj gefiloj, aŭ, estigas sian enprizonigon (kio, kromdirite, tute ne gravas al la feministoj).

Virino dum 10 jaroj penegas por ŝanĝi la kutimojn kaj trajtojn de karaktero de sia edzo, kaj poste plendas, ke li ne plu estas tiu homo, al kiu ŝi edziniĝis antaŭ 10 jaroj...
Webl1187

Neniam tro ĝentilaEdit

0334 n

Unua ŝtipkapulino: Sciu ke mia edzo estas treege ĝentila. Li ĉiam donas al mi ĉion kion mi petas de li.
Dua ŝtipkapulino: Ho, vi estas tro idiota. Tio nur pruvas ke vi ne petas de li sufiĉe!

DonaĵoEdit

Edzo aĉetas nilonajn ŝtrumpojn kaj petas al vendisto:
- Bonvolu pakigi por donaco.
- Ĉu vi surprizigos vian edzinon?
- Jes. Estos granda surprizo. Ŝi atendas peltan korsaĵon!

PravoEdit

Kiu ne pravas kaj cedas, estas saĝa. Kiu cedas kaj pravas, estas edziĝinta.

AkuratecoEdit

Mia edzo estas tre akurata: ĉiun vesperon, je la dek-oka kaj dek kvin minutoj li telefonas al mi por diri, ke li malfruos.

KuirejoEdit

El kuirejo aŭdiĝas terura tintego. Edzino venas en loĝĉambron kaj diras trankvile al edzo: „Nenio okazis, nur tiu garnituro de kuirejvazaro, kiu havis 40 partojn ekde nun havas 180 partojn.“

MonoEdit

Edzofd

„Kial ne sufiĉas al vi mono por mastrumaĵo?“

„Stariĝu sur la pesilon kaj ekvidos.“

DanĝeroEdit

Inter amikoj: „Kial vi estas tiel nervoza?“

„Mi gajnis 10 000 kronojn kaj timas diri tion al mia edzino, ke ŝi min ne suspektu, ke mi gajnis 20 000 kronojn.

SalajroEdit

„Kiom vi donas al via edzino el via salajro?“

„Kaj se mi tion diros, ĉu vi ne diros al ŝi, kiom mi ricevas?“

DankonEdit

„Al mia unua edzino mi estas dankema por kariero kaj al la kariero por mia dua edzino.“

LoterioEdit

„Geedzeco estas kiel loterio“ opinias iu viro ĉe biero.

„Ho ne,“ diras la alia, „en loterio ekzistas ebleco gajni!“

AlieEdit

„Imagu, ke Franĉjo gajnis tri semajnojn post edziĝfesto en loterio 500 000 kronojn.“

„Ho, mi diris al li, ke kun la edziĝo li tiom ne hastu.“

Ŝlosilo de FeliĉoEdit

Inter kolegoj: „Ekde tiu tempo, kiam mi perdis ŝlosilon de kelo, ni tute ne kverelas kun la edzino.“

„Kaj ĉu via edzino ne koleras, ke vi perdis la ŝlosilon?“

„Mi ne scias, ŝi restis en la kelo.“

Aĝoj de edzoEdit

081201 eo kuko

JunecoEdit

Juna edzino sendas retmesaĝon al unu el siaj amikinoj: "Kara, vi ne povas imagi kiel forte amoras min mia edzo. Ni seksumadas ĉie en la hejmo— en la banejo, en la kuirejo sur la tablo, je la balkono, en la gastejo, eĉ kiam mi laboras per la komputil3^u )i apwmef 30498& &^me/lw owlj e'pjfow"

MezaĝoEdit

Virino demandas al sia edzo, ĉu li deziras matenmanĝon. "Ĉu lardon kaj ovojn... rostpanon... pampelmuson? Ĉu eble kafon?" Li neas. "La Viagra malmalsatigas min."

Lunĉtempe ŝi demandas al li denove, ĉu li malsatas. "Ĉu ci volas, ke mi preparu supon... salaton... sandviĉon?" Li ne volas. "La Viagra... mi ne estas malsata."

Vespermanĝtempe ŝi ree demandas al li, ĉu li malsatas. "Ĉu vi deziras bifstekon... kolbason... picon?" Kaj denove li neas. "Nu," ŝi respondas, "bonvole forprenu vian korpon de sur la mia... mi malsategas!"

MaljunecoEdit

Edzo diras matene al sia edzino: "Post razado mi sentas min dudekjara."
Je tio la edzino suspirinte respondas: "Estus pli bone se vi razus vin antaŭ nokto!"

6564

MaljustecoEdit

Mi kuŝas surlite, mi legas gazeton, per unu okulo mi spektas matĉon, mi trinkas bieron, mi manĝetas sandviĉon, kaj per unu piedo mi karesas hundon. Subite eniras en la ĉambron la edzino kaj krias, ke mi tamen nenion faras!

BelecoEdit

„En kiu gazeto ni povus trovi artikolon kun titolo ,Virino elĵetis edzon tra fenestro‘?“

„En gazeto: Pli bela loĝado.“

DeziroEdit

„Mi edziniĝis kun viro, kiun mi deziris. Ĉu povas esti iu pli feliĉa?“

„Jes, tiu, kiu edziniĝas kun tiu, kiun deziras ĉiuj aliaj.“

180p

KonsoloEdit

Tombeja gardisto ĉe unu tombo vidas amare plorantan viron kaj provas konsoli lin: "Ne ploru tiel korŝire. Kiu estas enterigita ĉi tie? Ĉu via infano? Edzino? Amiko?" "Ne." singulte respondas la ploranto. "Ĉi tie kuŝas unua edzo de mia edzino. Ho, se li ne estus mortinta..."

Laŭdo bezonataEdit

21381 Flor Maggi - Esperanto 01-11-09 02 122 82lo

La diablo tentas la edzojn!

Edzo rigardadas sin kvazaŭ nuda en la spegulo murmurante al la edzino:
- Mi sentas min malbela, dika, maljuna kaj forkunsumita. Mi bezonas laŭdon por levigi mian aŭtoestimon.
Kaj la komprenema edzino respondas:
- Via vidsentumo estas bonega, karulo!

Mi ne sciasEdit

Hieraŭ vespere mi diboĉis iomete kun la kompanoj. Mi promesis al la edzino esti hejme je noktomezo ... je la plej sankta ĵuro. La horoj pasis rapide, la biero bone glitis. Ĉirkaŭ je la matena tria, en la plej iluminita stato mi ekiris hejmen. Mi estis jam enflanke de la pordo, kiam en la antaŭĉambro la kukola horloĝo ekfunkciis kaj kukolis tri fojojn. Subite, ĉar mi sciis, ke la edzino supozeble vekiĝis, mi aldone kukolis naŭ fojojn. Mi vere fieris pri mi mem, ĉar mi trovis tiel rapidan kaj saĝan solvon eĉ ebrie por eviti eventualan kverelon. Sekvatage matene mia kara edzineto demandis, je kioma mi alvenis hejme, mi respondis, ke je a 12-a. Ŝi tute ne ŝajnis afliktita. Mi havas bonhancon! -- mi opiniis. Tamen ŝi rimarkis, ke ni devas akiri novan kukolan orloĝon... Mi demandis ŝin, kial? Ŝi respondis:- Hieraŭ nokte ĝi kukolis tri fojojn, poste ĝi diris "diable" kaj kukolis kvar fojojn, akrigis la gorĝon, ĝi kukolis denove tri fojojn, ĝi mallaŭte ridetis iomete, poste ĝi kukolis ankoraŭ dufoje kaj fine ĝi laŭte furzis.

FidoEdit

27 o

Direktoro: „Ĉu vi telefonis al mia edzino, ke ĉi vespere mi ne venos hejmen?“

„Jes.“

„Kion ŝi diris?“

„Ĉu ŝi povas fidi tion.“

KvazaŭEdit

Knabeto plendas al amiko: „Mia patrino krias je mi kvazaŭ mi estus ŝia edzo.“

DisputoEdit

Juna edzoparo akiris apartamenton. Ne tre vasta: kuirejeto kaj vivoĉambro. Ne tre bonstata: la plafono de la vivoĉambro malpuriĝis. Ili decidiĝas pri ĝia reŝmiro. "Mi, diras la junedzino, preferus ĝin oranĝkolora. -- Oranĝkolora! Tion vi ne pensas serioze. Kion dirus la vizitantoj?" Post du horoj da disputo kaj tra tagoj da paŭtado, la edzo cedas. "Nu, oranĝkolora ĝi estu! Finfine, vi havas pli da okazoj ĝin rigardi, ol mi..."

SukcesoEdit

Edzino riproĉas sian edzon: - Ci estas malsukcesulo, ci nenion salajras, ci nur manĝas, kiel besto, ci ekloĝis en mia domo kaj ne eliras! Krom ĉio mi devas kuŝi kun ci!

Edzo mirigite respondis: Ĉu ci, mia kara, nomas tion malsukcesulo?!!!

MalfruoEdit

Edzo revenas hejmen el la laborejo kun du horoj da malfruo.

- Kial vi revenas tiom malfrue?

- Pardonu min, miaj kolegoj forgesis veki min.

TagmanĝoEdit

Viro fanfaronas inter amikoj: „Perfekte mi dresis la edzinon. Ĝuste je la dek dua devas esti tagmanĝo sur la tablo.“

„Kaj kiam vi malfruas?“

„Do mi estas sen tagmanĝo.“

Edzo kaj hundoEdit

9886 n

Edzino: Ĉesu diri "Jes amata" ĉiam, kiam la hundo bojas!

Senlima vantecoEdit

Du amikinoj konversacias pri intimaĵoj kaj unu diras la alian: Al mia edzo ĉio plaĉas ĉe mi: miaj jaroj, miaj vestoj, mia voĉo, mia figuro, miaj kapricoj... - Kaj al vi, kio plaĉas ĉe via edzo?-, respondas la alian.

- Lia bona gusto!-, replikas la unua senhezite kun granda fiero.

LingvojEdit

„Bedaŭrinde, ke mi ne scipovas iun fremdan lingvon.“

„Kial?“

„Vi vidus, kion ĉion mi tiam dirus al mia edzino!“

PRIRABITAEdit

Viro alveninte hejmen nokte komencas senvestiĝi. Al la vekita edzino io ŝajnas suspektinde. Ŝi rimarkas:

-- Ĉu vi ne havas sur vi kalsonon?

La viro konsternite ekĝemas:

-- Ve al mi! Dio mia! Oni prirabis min!
3353 n

RajtojEdit

Kompreneble, la edzoj "rajtas" profiti de la favoroj de iliaj edzinoj. Eble ili ne scias taŭge karesi ilin, eble ili ĝuas tro rapide, sed la inoj tamen devas obei. La edzinoj devas deziri la edzojn, sed nur ili.

PrikonsideroEdit

Edziĝinta viro povas forgesi siajn erarojn. Estas tute senutile, ke du personoj memoru ilin.

DonacoEdit

Virino en vendejo: „Mi bezonas iun donacon por mia edzo, sed ĝi estu malmultekosta kaj mi povu uzi ĝin.“

KomparoEdit

Nova familio ekloĝis en la najbara domo, kaj najbarino tre interesiĝis pri ĝi.
“Ili ŝajne vivas en tre bona harmonio,” ŝi raportas al sia edzo. “Li kisas ŝin ĉiam, antaŭ ol li foriras, kaj de la strato li mansignas al ŝi; kial vi ne faras tion?”
“Dio mia,” embarasite defendas sin la edzo, “mi ja ankoraŭ eĉ ne konas tiun virinon.”

1331529233453

Krokodila edzo

AlieEdit

Du sinjorinoj parolas:

- Ĉiuj viroj estas samaj.

- Malvero! Mia edzo estas plej malbona.

VenĝoEdit

Virina voĉo altelefonas ĵurnalan oficejon: “Mi petas, aperigu la mort-anoncon de mia edzo en via morgaŭa ĵurnalo.”
“Bone. Kiam li mortis?” demandas la oficisto.
“Li mortos morgaŭ. Mi ĵus ekvidis lin, kiam li kisas sian sekretariinon.”

MedikamentoEdit

Edzo rakontas:

-Mi hodiaŭ tegmenton riparis, plafonon farbis, remizon purigis kaj ĝardenon ordigis!

- Mirinde, kara... nur mi opiniis, ke VIAGRA iel aliel devas efiki...

ĴuvelojEdit

3381 n

ANTAŬ MAGAZENO DE JUVELISTO

La edzino: Rigardu tiujn çi juvelojn. Kiaj briloj, kia fajreco! Ili preskaû suferigas la okulojn ...

La edzo: Vi estas prava; ni do foriru.

DecidoEdit

Diras sinjoro Novák: „Mi havas neniujn problemojn pri mia libertempo. Kiam mi iros, fiksos la estro. Kien mi iros, fiksos mia edzino. Por mi restas nur decido, kie mi akiru monon por tio.“

PrahistorieEdit

Al flirtema diskovendisto la edzino riproĉis, ke laŭdire li denove delogis junulinon. Li provas senkulpigi sin:

— Vi ja scias, karulino, ke oni devas de tempo al tempo ŝanĝi la diskon.

— Bone, ekde morgaŭ mi ŝanĝos la nadlon.

SEVERA ADMONOEdit

EDZO

Perletere (letero estas prahistoria formo de e-mesaĝo) viro skribis (skribi estas primitiva formo de tajpado) al konatulo:

" Estimata sinjoro! Hodiaŭ mi eksciis, ke antaŭ nia geedziĝo vi ofte havis intimajn kontaktojn kun mia nova edzino. Mi petas, tre serioze ke vi estonte ne plu frekventadu nian hejmon"
"Estimata sinjoro! Mi informas vin, ke hodiaŭ mi ricevis vian, cirkuleron..."

FidoEdit

Novedzo fanfaronas en drinkejo: „Mi tre bone edziĝis. Mia edzino estas agrabla, saĝa kaj fidela al mi.“

Amikoj mokas lin: „Kiel vi povas scii tion?“

La novedzo: „Ja ŝi mem diris tion al mi.“

InteligentecoEdit

„Kio okazis al viro, kies IQ ĵus malaltiĝis je 60%?“

„Lia edzino mortis.“

DetektivoEdit

Edzinita paro estis spektantaj televidan prezenton en kiu suspektema edzino dungis privatan detektivon por kaŝe sekvi ŝian edzon, kiun la virino suspektis estis malfidela al ŝi.

La spektanta edzo demandis al sia edzino, "Do, karulino, ĉu vi iam faru tiel, dungante privatan detektivon por sekvi min?"

"Nu, mi ne estus tiel scivolema pri la alia virino," respondis la edzino,"Mi pli interesiĝus lerni kion interesan ŝi trovis pri vi."

EdzojEdit

4383

- Mi ekkonis mian edzinon nur kvin monatojn antaŭ nia geedziĝo.

- Mi ekkonis mian edzinon nur kvin tagojn post nia geedziĝo.

Forgesema edzoEdit

Sinjorino, kuirante, malkovras, ke mankas la sukero, kaj nepre ŝi bezonas ĝin. Do ŝi petis la edzon iri aĉeti. Kvankam la vendejo troviĝas proksime, li revenas nur post du horoj.

- Kio okazis, ke vi revenas tiel malfrue?

- Enirinte la vendejon mi tute forgesis, kion mi devas aĉeti. Mi devis trarigardi ĉiujn varojn por rememori. Kiam mi finfine atingis la sukeron, pasis jam du horoj.

DifinoEdit

O1

— Kiu estas tiu bela knabino? Ŝi ne havas edzon, ĉu ne?

— Ne, … jam la trian fojon ne.

ParolrajtoEdit

Vi havas, edzeto, tre malbonan kutimon: vi çiam pa-rolas en via dormo.

—Estas tre ĝuste. Mi ja ne povas paroli dum la tago.

VidpunktojEdit

– Mia edzo, ju pli mi maljuniĝas, des pli li trovas min interesa.

Ho, li estas tre afabla!

– Ne, li estas arkeologo.

MemoroEdit

Ĉu vi scias kiel neniam forgesi vian geedziĝ-datrevenon?

Ne. Tion mi ŝatus scii.

Facile. Restu fraŭlo!

DanĝeroEdit

Af23e5 oaa

Geedzoj dormas profunde kiel senpekaj beboj, subite ĉirkaŭ je la tria horo matene aŭdiĝas sonoj for de la dormoĉambro. La virino surpriziĝas kaj diras:

- Ve ve ve, certe estas mia edzo!

La ulo staras kaj freneze saltas tra la fenestro kaj falas sur arbo. Post sekundoj li revenas kaj krias:

- Malĉastulino... mi estas via edzo!
- Do... kial vi saltis?

La edzoEdit

- Mi ĵus finis kalkuli niajn elspezojn monatajn: unu el ni devos rezigni manĝi.

EblecoEdit

„Ĉu vi povas iri sabate ien sola, sen edzino?“

„Jes, al la laborejo por superhore labori.“

DuboEdit

5956 n

Knabo demandas: „Onklo, ĉu vi estas edziĝinta?

„Ne.“

„Kaj kiu diras al vi, kion vi faru?“

Lasta deziroEdit

Edzo sur sia mortolito alparolas la edzinon:

-- Karega, ĉu mi povas prezeti mian lastan deziron?
-- Evidente, diru!
-- Mi ŝatus, se post mia morto vi edziniĝus al mia pli aĝa frato.
-- Sed vi malamegas vian pli aĝan fraton!
-- Nu ja, ĝuste tial!

Vi neEdit

8365

Gratulon! Via edzino havas belan rideton

Iutage Desiderio revenis de la kuracisto al la edzino Adela kun la novaĵo, ke laŭ la kuracisto li havas 24 horojn da vivo. Li forviŝis la larmojn de sur la vizaĝo de la edzino, kaj li petis ŝin amori. La virino evidente ne protestis, kaj efektiviĝis pasia amorado. Ses horojn poste Desiderio iris al sia virineto, kaj li alparolis ŝin jene:

-- Karulineto, nun mi havas nur 18 horojn el mia vivo. Ĉu ni amoradus denove?

Adela evidente ne diris neon, kaj sekvis denove sovaĝa seksumado. Iom poste, kiam Desiderio prepariĝis ĝuste por enlitiĝi, li malkovris, ke li havas nur 8 horojn el la vivo. Li milde puŝetis la ŝultron de Adela dirante:

-- Karulineto! Mi petas vin! Nur unu fojon laste, antaŭ ol mi mortos!

Adela ne konstraŭstaris, kaj post la akto ŝi turnis sin al la alia flanko kaj endormiĝis. Sed en la kapo de Desiderio daŭre tiktakadis la horlogho: tik-tak-, tik-tak, kaj li turnadis senĉese maldorme, ĝis li havis nur 4 horojn el la vivo. Li milde frapetis la ŝultron de la edzino por veki ŝin.

-- Etulino mia, al mi restis nur kvar horoj! Ĉu ne eblus?...

Lia edzino abrupte eksidis, ŝi turnis sin kontraŭ li dirante:

-- Nu aŭskultu bone, Desiderio! Morgaŭ frue MI DEVOS vekiĝi! VI NE

DEVOS!!

KonscioEdit

Edzo kushas sur la kanapo post agrabla posttagmeza dormeto, kaj pensas: Jozefino baldaŭ hejmenvenos post longa labortago. Tiam ŝi rekte iros en la kuirejon, kaj preparos por ni bonan vespermanĝon. Kaj dume, mi plu kuŝas sur la kanapo. Mi esperas ke ŝi ne faros tro da bruo....