Ekstertera vivo

El Neciklopedio

Iri al: navigado, serĉi
Eksterterasputniko

Sovetia poŝtmarko,
agnoskante eksterteran helpon
al la Sputnik-programo.

"Jen titananeto! Mi kaptos per reto!"
~ Poĉjo Porko

"Nuntempe oni ne povas pruvi ke eksterteruloj ekzistas NEK pruvi ke eksterteruloj NE ekzistas. Ni nur havas estatistikojn , kiuj indikas ke ilia ekzisto eblas."

~ Emilio Cid pri Eksterteruloj

"Se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos"

~ Zamenhof pri ĉiuj eksterteruloj

"Fremduloj ni estas ĉiuj surtere"

~ Franz Werfel pri sia raso

"La horo pasas por konsciigi la homaron en la sento por klarigi la naturon de Eksteruloj, kiuj laboras en la Tero Planedo..."

~ Ashtar Sheran, eksterula ĉefo pri Tero

"Ni estas estoj alvenintaj de aliaj steloj, de aliaj sistemogalaksioj. Nia mesaĝoj estas pri paco kaj amo, kaj malkrovas la neceson, ke vi renkontu vian internan Kriston. "

~ Setun Shenar (Unu eksterulo) pri ili

"Ho ve! Ili volas savi mian animon!"

~ Tera denaskulo pri Setun Shenar k.a.

"Ŝerce dirite, cele pensite."

~ Zamenhof

Trovi eksterteran vivon ne malfacilas...

Oni bezonas fortan teleskopon kaj fortan mikroskopon. Gluu la du ilojn kunaj, kaj eblas vidi aferojn, kiuj estas ne nur tre malproksimaj sed ankaŭ tre malgrandaj: ekzemple mikrobojn sur Marso.

Eksperimento

Usona laboratoria aparato por ĝermigi eksterterajn sporojn.

Sciencistoj ĉe NASA ofte faras tiun eksperimenton por malstreĉi, sed neniam anoncas la rezultojn.

Vivo tamen ne povas ekzisti ĉie. Ekzemple, planedo estas konsiderinda kiel neloĝebla, se pli ol 30 elcent de la atmosfero estas nitrogeno. Kaj, laŭ la Fermi-paradokso, ne eblas, ke en ĉi tiu galaksio loĝas io ajn inteligenta. Loĝas nur stultaj religiaj fanatikuloj kiel Setun Shenar.

[redakti] Oftaj demandoj

[redakti] Kiuj estas la eksteruloj?

Ĝustadire -- laŭ granda geniulo el malproksima stelo -- ili estas tiuj estoj, kiuj vivas ekster la Planedo Tero.

Inter la miloj kaj miloj de loĝantoj de mondoj, disigitaj tra la Kosmo, ni renkontas inteligentan vivon en niveloj de evoluado el la komenco, enkorpigita en la elpremo plej kruda de materio, al pli alta grado, prezentata de estaĵoj enkorpigitaj en materio neperceptebla per niaj sensoj.

[redakti] Kiel ili venas?

Vivaĵoj

Ekzemploj de teraj kaj eksterteraj organismoj,
montrante la similecojn kaj diferencojn.

Oni povas veni ien en la kosma spaco, kondiĉe ke oni povus per siaj propraj rimedoj, alilokigi ĝis tie. La nomo de siaj planedoj kaj lokoj ne fariĝos ia senco por ni, pro ke ili povas aliigi dimensiojn, se necese, dum la vojo. Tamen, la neperceptebla eniro en la planedon Teron estas kutime fermita al kosmoŝipoj kaj al alimondaj estaĵoj.

La eksterteraj portaloj, kiuj donas eniron en nian mondon, estas fermitaj de la Granda Frateco Blanka Universala, kiu zorgas pri niaj interesoj en la planedo. Ĉe Pasko-Insulo en Pacifika Oceano, oni apenaŭ permesas la liberan transiron de alilokaj estaĵoj.

Tiu eniro estas kontrolata 24 horoj tage, kaj nur pasas eksterteruloj permesataj de la GFBU.

Iam la transiro estis pli libera. Sed la agoj de la vizitantoj ne estis tute kontrolataj. Tamen, pro ke okazis certaj miskondutaĵoj, la eniro ree ekestis severe gardata, kiel niaj hejmoj, kien ne estas permesata la eniro al la personoj, kiujn ni ne volas.

[redakti] El kie ili venas?

Ni scias, ke ili estas interstelaj, el ekster nia sunsistemo. Tamen, ili havas instalaĵojn en ĝi. Iuj ŝajne venas el la Oriona sektoro, tio estas certa.

[redakti] Kion ili pretendas?

Mikroboenaerolito

Kelkaj eksteruloj

Pli ol 500 atestantoj, kiuj laboris por la usona Administrantaro, kredas ke estas multaj eksterteraj civilizacioj, kiuj volas preni kontakton kun ni pacmaniere, sed ankoraŭ estis neniu respondinte. Eksterteranoj vokas al ni, sed neniu respondas. Estas kvazaŭ telefono estis soninte dum 60 jarojn kaj estus estinte neniu kapabla malkroĉi ĝin.

[redakti] Kiel ili estas?

–La personoj, kiuj faris nekropsiojn al kelkaj el tiuj ĉi korpoj, diras, ke ilia staturo varias: inter 50 centimetroj kaj 3 metroj. Estas speco, kiu estas ĉirkaŭ unu metro alta, senhara, kun malgranda buŝo. Estas ŝipestro kiu, post pafi kontraŭ unu el tiuj ŝipoj kaj tiu ĉi esti frakasita, demetis plurajn el tiuj ĉi korpoj el la Suda Atlantika Oceano.

–Ĉiuj la eksterteranoj strebas esti biomorfaj; ĉiuj havas unu kapon, du krurojn. Sed ene de tiuj ĉi parametroj ekzistas diferencoj rilate la altecon, la tono de la haŭto, kaj tiel plu. La universo estas viva estaĵo. La sciencisto Rupert Sheldrake klarigas, ke ekzistas kelkaj modeloj de kreado, kiuj strebas sin ripeti universale.

[redakti] Kiun lingvon ili parolas?

Ĉu vi jam cerbumis, en kiu lingvo ni komunikos, se hazarde iam en la Universo estos trovitaj raciaj estaĵoj?

Ni homoj ofte ne komprenas unu la alian ĉi tie sur la terglobo. Ni ne povas konsenti pri komuna lingvo. Lingvaj bataloj furiozas ĉie de la Unuiĝantaj Nacioj ĝis diversaj internaciaj organizoj.

Kiel ni povos kompreni la kosman lingvon, kiun parolos la nifonaŭtoj? Ĉu ilia lingvo same, kiel la teraj mondlingvoj selektiĝas kaj ĝuas privilegon, kies potenco dependas de la grandaj nacioj aŭ la selektiĝon direktas racio kaj logiko?

Vegetarismo-simbolo esperanto.svg

Komence eksterteraj vivanoj lernis la anglan por savi homaron, sed ilia instruisto de la angla lingvo estis dissekcita de Usonanoj. Nun alia lingvo pli popularas inter ili (almenaŭ esperantistoj estas frenezaj, tedaj, fanatikaj sed ne morte danĝeraj).

Jen intervjuo, el la Ĵurnalo de Fiŝa Kolbaso

"Kial vi eksterteruloj ŝatas Esperanton? Ĉu pro la simpla gramatiko?"
"Ne."
"Ĉu pro la vortaro kaj vortfarado?"
"Ne."
"Ĉu pro la espero de monda gefrateco?"
"Ne."
"Kial do?"
"Ni ŝatas Esperanton, ĉar komprenas ĝin preskaŭ neniuj teranoj."


"Kaj… el kiaj steloj venas vi esperanto-parolantaj eksterteruloj?"
"El verdaj steloj."

[redakti] Eksterteruloj kaj Esperanto

Pruve la emon de eksterteruloj al Esperanto, ke dum 20-aj "legoj de K.E. Ciolkovskij" en Kaluga al unu parolanto, sciencisto Ju. Kuznecov (Moskvo) estis donita la demando: "Kiel vi rilatas al tiu globala eksperimento, kiun efektivigas adeptoj de la lingvo Esperanto?" La sciencisto diris antaŭ la autoritata auditorio: "Mi opinias, komuna lingvo estas bono. Se ni sukcesos iam kontakti kun eksterteraj civilizacioj, ni povos pruvi, ke ni ne estas simpluloj".

[redakti] Religio

Ekzistas diversaj esploroj pri la vizitoj de eskterterantoj surtere - laŭ iuj teorioj eĉ ĉiuj raportoj pri dio(j) fondiĝas en tiaj vizitoj. Do, ĉio, kion influis religioj, vere estas influita de la eksterteranoj.

[redakti] Ebleco de ekstertera vivo kaj kristana religio

Star1

Kiam en la kultura medio prezentiĝis la problemo, la diskuto centriĝis ĉu eblas ke raciaj kreaĵoj povas ekzisti nebezonantaj de la Graco de Kristo, de la dia donaco de Jesuo Kristo. La konkludo de teologoj estis ke se tia inteligenta ularo vere ekzistas, eĉ ili estas kreitaj laŭ la bildo de Dio kaj estas alproksimigitaj al Dio pere de Jesuo Kristo, la Filo kiu komunikas la Patron. Rilate la eblecon pri ekzisto de tiaj kreituloj citendas la opinio (nur opinio ĉar Bibliaj fontoj kaj Patristikaj pri tio nenion diras) de Nikolao el Kuzo (kardinalo), kiu parolis (1400) pri la ebla ekzisto de aliaj mondoj kun homsimilaj loĝantoj, malsamaj ol tiuj teraj (ĝuste eksterteruloj, alienuloj), en universo konceptebla kiel senspacaj limoj (Vidu lian "De docta ignorantia").

Plue: en 1227 la episkopo de Parizo, por alporti iom da kvieto ene de la intelektula mondo ege disputema kaj batalanta ne ĉiam nur vorte, listigis 219 propoziciojn reĵetendajn kaj akcentendajn de studentaro kaj profesoraro. Inter ili reĵetendis ankaŭ tiu kiu "negis la eblecon ke Dio kreis, aŭ povas krei, aliajn mondojn malsamaj ol la nia (art. 34)".

Neforgesendas, fine, por difini la kristanan pozicion ĉi-rilate, ke Tomaso de Akvino (14-a jarcento), spite de la ptolomea hegemonio, sukcesis elpensi hipotezon pri pluraj loĝataj mondoj kaj tial bezonaj, eventuale, je la Krista elaĉeto (Quaestiones disputatae). Norindas, preterpase, ke neniam la Biblio parolas aŭ aludas al la tero kiel centro de la mondo.

[redakti] Antaŭjuĝoj

5055028999 f9b7bbf4e3 o

Ofte eksterteruloj estas insektformaj

Homoj havas hereditan inklinon formi socion per malamo al eksteruloj. Eksterteruloj estas personoj kiel vi kaj mi, sed el aliaj planedsistemoj. Oni suspektas, ke ili funkcias sammaniere socie, kvankam ilia spirita evoluo estu kelkajn jarmilojn pli disvolvita. Tamem, ili suferas multaj antaŭjuĝojn, kiam alvenas la Teron! Pri tio, kiu tre multe ĉangreniĝas niaj karaj kosmaj fratoj, skribis unu el ili:

"Malgraŭ la longaj distanco, ni sentas nin tre proksimaj al vi, teranoj. La distancoj en la nefizika Universo estas mirige malgrandaj kaj simultanaj interrespondaj okazintaĵoj efektiviĝas en diversaj areoj samtempe.
Tamen por ni kelkfoje la alproksimiĝo estas tiel malfacila por malnoblaj faktoroj samkiel la timo por ekzemplo.
Kial restas tiel malfacilega nia akcepto inter vi? Kial vi tiel multe forpelas nin? Ni klopodas nur lerni de vi, kiuj ankoraŭ vivas en la tridimensieco, spertojn por ni malkonatajn.
Kio estas la granda tabuo por la akcepto de niaj mesaĝoj? Ĉu eble la antaŭjuĝo kaj la kredo, ke ekzistas nur la tera homaro?
Kiam vi komprenos, ke ekzistas unu sola homaro, la Universa, kiu enloĝas ĉiujn mondojn, en la plej diversaj formoj, tiam ni povos fariĝi videblaj antaŭ vi ne timante esti repuŝitaj aŭ detruitaj.
Sed spite al ĉiuj tiuj malfacilaĵoj, ni jam kalkulas je sennombraj amikoj kiuj malgraŭ la risko kaj la surpriziĝo de kelkiuj, ili jam akceptas nin danke al la diversaj manieroj pri kontakto.
Tiom multe estas la mondoj, tiel malsimilaj estas la formoj pri ekzistecoj, tamen la koncepto pri Frateco kaj Universa Amo estas esence propraj al ni ĉiuj!
Ni atendas kun profunda korpremo la eblon pri pli grandaj kaj pli bonaj kontaktoj kun la tera homaro."
Angefao,
el Venuso.

[redakti] Kiel forigi

Bonvolemaj aŭ ne, eksterteruloj povas ĝeni, same kiel Atestantoj de Jehovo.

Do, kiel forigi ilin?

Por simpla solvo, vidu nian paĝon pri lasero.

Alienigena

[redakti] Utilo

Estas du aktualaĵojn, aŭdita en la radio.

Jen unue la malbona: milionoj da eksterteranoj surteriĝis.

Kaj nun la bona: ili manĝas politikistojn kaj urinas benzinon.

[redakti] Uzado en kuirarto

Vidu: Veĝemito.

[redakti] Humanoidaj reptilioj

Humanoidaj reptilioj estas granda klaso de eksterteruloj.

Ili ofte venis el esperantistaj kunvenoj por babili kun la krokodiloj.

[redakti] Vaŭbagero

Vaŭbagero (Wowbagger) estas nemortonto el ekstera spaco, kies vivo tiom tedis, ke li decidis ekinsulti ĉiujn. Li do faris liston de ĉiuj vivantoj por vojaĝi ĉie en la galaksio kaj alfabete insulti ĉiujn.

Por ĉiu persono li elpensis apartan insulton. Ekzemple, "Vi estas aĉulo" aŭ "Vi estas hund-fekulo." Post la insulto, li forflugis en sia spacveturilo por trovi novan insultoton.

Laŭ si mem, Vaŭbagero havas alian kialon krom enuon. Vaŭbagero estas vegano, kiu amas bestojn kaj malamas homojn, ĉar homoj mortigas bestojn. Eblas tamen, ke Vaŭbagero simple estas mizera anusulo.

[redakti] Ebleco de ekstertera vivo kaj kristana religio

Kiam en la kultura medio prezentiĝis la problemo, la diskuto centriĝis ĉu eblas ke raciaj kreaĵoj povas ekzisti nebezonantaj de la Graco de Kristo, de la dia donaco de Jesuo Kristo. La konkludo de teologoj estis ke se tia inteligenta ularo vere ekzistas, eĉ ili estas kreitaj laŭ la bildo de Dio kaj estas alproksimigitaj al Dio pere de Jesuo Kristo, la Filo kiu komunikas la Patron. Rilate la eblecon pri ekzisto de tiaj kreituloj citendas la opinio de l' Kardinalo Nikolao el Kuzo, kiu parolis (1400) pri la ebla ekzisto de aliaj mondoj kun homsimilaj loĝantoj, malsamaj ol tiuj teraj (ĝuste eksterteruloj, alienuloj), en universo konceptebla kiel senspacaj limoj (Vidu lian "De dokta ignorantia").

397052f1b2 o

Tribraka kriemulo el rozkolora planedo

Plue: en 1227 la episkopo de Parizo, por alporti iom da kvieto ene de la intelektula mondo ege disputema kaj batalanta ne ĉiam nur vorte, listigis 219 propoziciojn reĵetendajn kaj akcentendajn de studentaro kaj profesoraro. Inter ili reĵetendis ankaŭ tiu kiu "negis la eblecon ke Dio kreis, aŭ povas krei, aliajn mondojn malsamaj ol la nia (art. 34)".

Neforgesendas, fine, por difini la kristanan pozicion ĉi-rilate, ke Tomaso de Akvino (14-a jarcento), spite de la ptolomea hegemonio, sukcesis elpensi hipotezon pri pluraj loĝataj mondoj kaj tial bezonaj, eventuale, je la Krista elaĉeto (Quaestiones disputatae). Norindas, preterpase, ke neniam la Biblio parolas aŭ aludas al la tero kiel centro de la mondo.

[redakti] Eksterteraj bakterioj

Fce od

Eksterteraj bakteroj povas uzi pafilojn

La ideoj de D-roj. Hoyle (brito) kaj Wickramasinghe (hindo) pri vivo ekster la Tero estas konataj de antaŭlonge en akademiaj forumoj, kaj ankaŭ en cirkloj de nefakuloj.

Esence ili proponas, ke la kosmaj interstelaj grajnoj, kiuj konsistigas la polvo-nuboj, kiuj kuŝas en la ebeno de la Galaksio, estas bakterioj. Ili aldone defendas, ke kometoj enhavas ĥolosajn kvantojn el tiuj bakterioj. Ili eĉ defendas ke kelkaj malsanoj, kiel ekzemple gripo, venas rekte el la spaco: la virusoj falas tra la atmosfero, kaj ni malsanighas kiam ni spiras ilin.

[redakti] Kreada scienco kaj eksterteruloj

Laŭ kreada scienco, estas du ĉefaj klasoj de inteligentaj eksterteruloj.

La ekzisto de tiaj eksterteruloj klare malpruvas la herezojn de Darvino.

Eniro

[redakti] Ekspliko

Ĉio kion mi diras akordas kun la faktoj. Ne temas pri insulto, temas pri konstato.

[redakti] Vidu ankaŭ


La Vikipedio havas tedan artikolon pri ekstertera vivo.
Aliaj lingvoj