FANDOM


Fajfisma flago

"mi ne estas finvenkisto nek raŭmisto. mi simple fajfas"

~ kaja

"Verdire mi fajfas pri La Movado."

~ Meja pri la movado

"Multan dankon! Mi havis neniun ideon, ke ĝi ekzistas."

~ Mike Jones pri fajfismo

"Vorto sona estas plej admona"

~ Zamenhof pri fajfismo

Fajfismo estas kredo, ke Esperanto ne devas celi ian finan venkon sed ĝi estu aprezata pro ĝia naivegeco kaj manko de arta valoro kompare de aliaj lingvoj.

Parto de serio

2815 n  03010856-0
Esperantismo

Kategorio
Sektoj
Finvenkismo · Raŭmismo · Plivastismo
Hosistemismo · Iksismo · Neŭtralismo
Bonalingvismo · Mavalingvismo · Reformismo
Etnoj kaj lingvoj
Esperanta Civito · Esperanta Respubliko
Atestantoj · Esperantistoj · Socialisma SAT-ujo
Esperanto · Esperanton · Esperant' · Desperanto
Religio
La Senkorpa Mistero · La Majstro · La Apostolaro
Interna ideo · Homaranismo · Vegetarismo
Bahaismo · Judismo · Oomoto · Spiritismo
Pensado, filozofio kaj etiko
Leĝo de Tonjo · Kruko kaj Baniko
Anarkiismo · Komunismo · Naturismo
La Ondo de Esperanto · Literatura Mondo
Literatura Foiro · Beleta Almanako · Kontakto
Revuo Esperanto · Sennaciulo · Vikipedio
Sanktaj skriboj
Fundamento de Esperanto · Bulonja Deklaracio
Berlina Komentario · Proverboj · Sankta Biblio
Manifesto de Prago · Evangelio laŭ Edmond Privat
Fundamenta Krestomatio · La bona lingvo
Lingvaj respondoj · PAG · PIV · PMEG
La vivciklo, tradicioj kaj kutimoj
Komencanto · Progresanto · Nekotizulo · Kabeinto
Esperantisma ludado · Jaro · Zamenhoftago
Sankta Verdastelo · Esperanto-flago
Esperanto-furzo · Merda stelo · Okarino
Propagando · Movado · Fiero
Gravaj figuroj
Antoni Grabowski · Kabe · Belfrunto Iskarioto
Edmond Privat · Julio Baghy · Lidja Zamenhof
Kolomano Kaloĉaj · Gastono Varingjeno
William Auld · Claude Piron · Ivo Lapenna
Anna Lowenstein · Renato Corsetti
Gerito Bervalingvo · Probal Daŝgupto
Bertilo Venergreno · Ĥorĥo Kamaĉo · Sankta Ĉuko
Sanktaj institutoj
Akademujo de Esperanto · UEA · SAT
Landa Asocio · Poeto · Denaskulo
Lernu! · Pasporta Servo · Pugporda Servo
Liturgio
Preĝo sub la verda standardo · La Espero
Historio de Esperanto
Arcaicam Esperantom · Mezepoka Esperanto
Jidiŝo · Latino · Praesperanto · Volapuko
Unua Libro · Dua Libro · Bulonjosurmero
La Perfidego · Moresneto · Stel-milito
Analiza Skolo · Budapeŝta Skolo
Manifesto de Raŭmo · Pakto
Duolingo · Linukso · soc.culture.esperanto
Eble rilataj temoj
Esperantofobio · Idismo · Krokodilo
Esperantujo · Sekteco · Esperantido


Manifesto Edit

2707 n

Fajfistoj celas uzi Esperanton pro ĝiaj kaj pozitivaj kaj negativaj valoroj:

  1. facileco lerni anstataŭ pli malfacila lingvo;
  2. kontaktoj inter strangaj, tute neordinaraj homoj;
  3. povigo diskriminacii en nekonata artefarita lingvo, por ke neniu legu viajn pensojn;
  4. tradukado de jam bone konataj kulturaj verkoj al fuŝlingvo, kiel mensa ekzerco;
  5. sento de memgraveco inter eta movado en grandega mondo

Resume, Esperanto valoras pro si mem.

5097 n

Komparo kun finvenkismo kaj raŭmismo Edit

Kontraŭe de finvenkismo, kiu celas ke esperanto estu la universala lingvo de la mondo, kaj de raŭmismo, kiu celas ke esperanto ne strebu esti la universala lingvo de la mondo, fajfismo fajfas pri tiaj aferoj kaj simple celas, ke oni lernu Esperanton se oni volas, ke ne lernu ĝin se oni ne volas.

Fajfismo estis unue kaj eble plej bone esprimita de la 1-a Universala Kongreso en la Deklaracio de Bulonjo:

Esperantisto estas nomata ĉiu persono, kiu uzas la lingvon Esperanto tute egale, por kiaj celoj li ĝin uzas. Esperantisto sekve estas ne sole tiu persono, kiu revas unuigi per Esperanto la homaron, esperantisto estas ankaǔ tiu persono, kiu uzas Esperanton ekskluzive por celoj praktikaj, esperantisto ankaǔ estas persono, kiu uzas Esperanton por gajni per ĝi monon; esperantisto estas persono, kiu uzas Esperanton nur por amuziĝadi; esperantisto fine estas eĉ tiu persono, kiu uzas Esperanton por celoj plej malnoblaj kaj hommalamaj.

Estonto de Esperanto Edit

Al kiu gravas tio? Ni ĉiuj mortos. Se venontaj homoj volos uzi Esperanton, ili ja rajtos. Se ili ne volus, kial tio gravus al ni?

1056