FANDOM


"Forfluu infano kune kun la bano"

~ Zamenhof
Butch

"malsaĝulo kaj infano parolas la veron /ma.sa.ˈʤu.lo kaj in.ˈfa.no pa.ˈɾo.las la ˈve.ɾon/ "

~ fonetikisto pri stultaj infanoj

"Unu el ĉiu 2 000 beboj naskiĝas kun dento"

~ dentisto pri infano

"Yun infanti laborigas ed adulti dolorigas"

~ idisto pri infanoj

"Tro maljuna."

~ Pedo Bear pri infano

"Kiam eta infano forkuris, la geputroj ŝercis en la tuta arbo"

~ preseraro pri infano

"La infanoj trovas ĉion en la nenio; la homoj, la nenion en ĉio"

~ Giacomo Leopardi pri nehomeco de infanoj

"Se ni eduku infanojn, ni ankaŭ devas fariĝi infanoj kun ili"

~ Lutero pri infanoj

"Infanoj estu vidataj, ne aŭdataj!"

~ pedofilo pri infanoj al polico

"Kion la infanoj vidas, tion ili volas havi"

~ Lutero pri konsumismo

"La malfeliĉa infano forkuris kaj kaŝis sin en la plej proksima arbaro"

~ Fundamento de Esperanto pri infano

Infano (bonalingve homantaŭseksmatureco) estas tiuj homoj, kiujn pedofiloj deziras. Laŭ Fundamento de Esperanto Infano ne estas matura homo. Ili estas kiel plenkreskuloj, sed malgrandaj. Infano estas ido, sekve evitenda de esperantisto.

Nuntempe la infano signifas koston en la industriizitaj landoj. Oni kalkulis en Germanio en 2001, ke 2 infanoj kostas 1.100.000 markojn (=563 000 eŭroj) , el kio la ŝtato pagas nur 40 procentojn. Tial kelkaj nomas la kapitalismon la plej bona kontraŭkoncipilo.

7240

En Japanio infanoj povas esti kinabojkinabinoj, sed ne konas akuzativon!

Kion

SanoEdit

Alice-Liddell

Ho, via bebo estas la ekzakta bildo de sia patro!

Ne gravas, nur ke ĝi havu bonan sanon.

FundamenteEdit

La infano jam ne ploras.

MalvarmumoEdit

La patrino trovas Joĉjon, kiu staras nudpiede en pelvo plena je malvarma akvo.

"Kion ci faras?" - ekkrias ŝi.

"Mi? - respondas Joĉjo - "mi prenas malvarmumon por ne iri al la lernejo."

Infanoj kaj lingvojEdit

Infanoj perfekte kapablas kreski senpene sciante multege da lingvoj, kaj eĉ ne vivante en tia kultura medio, oni ankaŭ povas sukcesi. Kaj la demando estas jen ĉu tio estas pli efika maniero organizi la mondon, jen ĉu oni instruu ekstran lingvon, modelitan laŭ la ekzistantaj sed iom reguligita tiel ke ĝi venas pli facile al, ekzemple, Latinidlingvuloj.

EsperantoEdit

Ho, estis tiom da infanoj parolantaj esperanton, ke oni ne permesis al ili eniri la mondan kongreson. La plej lastatempa monda kongreso por junuloj havis tiom multe da infanoj

La infano pere de Esperanto senpene lernas kio estas substantivo, adjektivo, adverbo, preterito, ktp., ĉar ĝi vidas ilin dank' al la karakterizaj kaj senesceptaj finaĵoj. Kiam la nocioj "substantivo", "adjektivo" k.a. estos klare gravuritaj en la memoro kaj komplete asimilitaj, la lernanto pli facile povos ilin uzi en aliaj cirkonstancoj, en la studo de aliaj lingvoj, eĉ de la gepatra lingvo.

KruelecoEdit

Scientistoj opinias, ke la plej ĉefa kaŭzo de infana krueleco estas 2000-detalaj puzloj.

Infana deklaro Edit

Avino revenas de frizisto kun haroj tonditaj “masklece”.

- Kiel bela vi estas avinjo, vi plu ne ŝajnas maljuna sinjorino!

- Dankon! Nun kion mi ŝajnas al vi?

- Vi ŝajnas maljuna sinjoro.

LampoEdit

Kiom da mortintaj infanoj estas bezonataj por ŝanĝi lumampolon?

Certe pli ol 5, ĉar la lampo en mia ĉambro daŭre ne funkcias.

SpiritaĵojEdit

Instrui infanon estas kvazaŭ eklumigi lampon. Baza lernaĵo, kiun gepatroj kaj respondeculoj instruas, konsistas en la fakto, ke mallumo ne estas timinda, sed reprezentas nur tion, kion ni ankoraŭ ne vidas, ekzemple la Spirita Mondo. Simile, laŭgrade kiel ni kreskas, aliaj lampoj eklumas por montri al ni tion, kion ĝis nun ni ne vidis klare.

AĝoEdit

895

Infanoj ofte naskiĝas en frua aĝo.

Reguloj, por ke via infano iĝu krimuloEdit

 1. Dekomence, donu al via infano ĉion, kion li aŭ ŝi volas. Tiel li aŭ ŝi kreskos pensante, ke la mondo ŝuldas ĉion al li aŭ ŝi.
 2. Kiam li diras fivortojn (knabinoj ne diras ilin), ridu. Tio pensigos al li, ke li estas amuza.
 3. Ne instruu al li aŭ ŝi pri religio aŭ moralo. Atendu ĝis kiam li aŭ ŝi estos dekokjaraĝa, kaj tiam lasu lin aŭ ŝin elekti.
 4. Permesu al li aŭ ŝi legi ion ajn presitan, kiun trafu lian aŭ ŝian manon, kaj ankaŭ iun ajn filmon aŭ televidan programon, inkluzive de pornografio. Zorgu, ke ĉio ĉe manĝotablo estu purigita kaj senmikroba, sed permesu al la menso de via infano engluti iun ajn putraĵon (cenzuro estas vivo!)
 5. Kolekti el la planko ĉion, kion li aŭ ŝi lasas tie, kie li aŭ ŝi pasas: tornistron, ĉemizojn, pantalonon..., kaj faru ĉion anstataŭ li aŭ ŝi, tiel, ke lia aŭ ŝia respondeco estu afero de ceteraj personoj.
 6. Evitu uzon de vortoj eraro kaj kulpo. Tio kondiĉigos lin aŭ ŝin konsideri poste, kiam oni enkarcerigos lin aŭ ŝin pro rabo, ke societo estas kontraŭ li aŭ ŝi, kiu estas simple persekutita kaj marĝenigita.
 7. Kverelu kutime presence de viaj infanoj. Tiel, ili ne miros, ke familio disiĝos.
 8. Donu al via infano tiom da mono, kiom li aŭ ŝi volos. Kial li aŭ ŝi devas lukti tiel dure kiel vi mem faris?
 9. Malsatigu ĉiun kapricon kaj dezirojn (ĉefe seksajn!) de via infano. Neo povas kaŭzi doloran malsukcesigon al li aŭ ŝi.
 10. Defendu vian infanon ĉiam kontraŭ najbaroj, polico, Sociaj Servoj, aŭ juĝistoj. Ĉiuj antaŭjuĝas vian infanon.
 11. Instruu lin aŭ ŝin kiel mensogi kaj nei evidenton. Kio okazas estas, ke oni volas kulpigi vian infanon.
 12. Kiam li aŭ ŝi eniras seriozan problemon, senkulpigu lin aŭ ŝin dirante, ke mi neniam sukcesis instrui lin (aŭ ŝin).
 13. Portu lin aŭ ŝin al eminenta psikiatro: li aŭ ŝi trovos certe ian ajn malsanon mensan. Tial vi trankviliĝos, trovante, ke vi nenion jam povas fari.
 14. Pretigu vin por vivo plenplena de ĉagreno. Vi certe havos ĝin. Kontraŭe se vi uzus kondomojn...

ManĝadoEdit

01 n
- Panjo, panjo, ĉu frago estas ruĝa?
- Jes, fileto, ĝi estas ruĝa.
- Ĉu ĝi estas kun nigraj makuletoj?
- Jes, ekzistas tiaj beroj.
- Kaj ĉu kun antenetoj?
- Ĉu vi denove manĝis kokcinelojn?!

MatematikeEdit

Demando: Robĉjo havas 36 dolĉaĵojn, li manĝas 29. Kio restis?

Respondo: La knabo havas diabeton nun.

SenploreEdit

Knabeto revenas hejmen kun vundita genuo.

- Kompatinda! kio okazis al vi?

- Mi stumblis kaj falis.

- Ĉu vi longe ploris?

- Ne, tie estis neniu!

El tendaroEdit

Peĉjo skribas leteron al sia patrino el la somera tendaro:

“...Kara panjo, vi forgesis kudri slipon kun mia nomo sur miajn vestaĵojn, tial nun oni nomas min “Pura Kotono”.

DarvinismoEdit

Diras maljunulino: „Dum mia juneco, se infano similis al la patro – tio estis heredeco, kaj se li similis al najbaro – do tio estis influo de medio.“

LudiloEdit

- Panjo, ĉu vi aĉetu por mi ludilon?

- Jes karuleto: kion vi deziras?

- Ĉu vi povas aĉeti ludilon, kiu tute ne estu interesa por paĉjo?

TaIw

ValoroEdit

La Internacia Laborista Organizo (ILO, parto de UNO) lastatempe esploris ĉu infanoj prefere laboru au lernu, el pure ekonomia vidpunkto. La konkludo estis, ke se oni edukas infanojn anstataŭ laborigi ilin, oni ricevas ekonomiajn avantaĝojn kiuj estas sepoble pli grandaj ol la kostoj de la edukado.

La problemo estas, ke la avantaĝoj komenciĝas nur post 15 jaroj. Dum la unuaj 15 jaroj estas kostoj, kaj dum tiu periodo estas ekonomie pli bone laborigi infanon.

Tiuj kiuj kontraŭas infan-laboron provu kompensi nuligi tiujn kostojn, tiel ke homoj ne plu hezitos sendi infanojn al lernejo anstataŭ laborigi ilin. Ekzemple, oni donu al la gepatroj tiom da mono kiom la infano ricevus se li laborus.

HarojEdit

- Panjo , vi jam havas kelkajn grizajn harojn , - diris la etulo .
- La gepatroj griziĝas , - respondis la patrino , - se la filoj ne obeas .
- Nun mi bone komprenas , kial la avino tute griziĝis .

MirakloEdit

Estis knabino, kiu estis blinda ekde ŝia naskiĝo. Unu tagon, ŝiaj gepatroj anonci al ŝi grandan novaĵon: «Karulin'! Ni trovis medikamenton por kuri vin de via blinduleco! Estas pomado, vi metas ĝin sur viaj okuloj, vi dormas, kaj la postan tagon, vi finfine vidos la mondon!»

Tre ĝoje, la knabino metis la pomadon sur ŝiaj okuloj. Sed la matenon, kiam ŝi vekiĝis, ŝi ankoraŭ estis blinda... Plorante, ŝi kuris en la ĉambron de ŝiaj gepatroj. Vidante ŝin, ili ekkriis: «Bonan ŝercotagon!»

Knaboj kaj knabinojEdit

8079 n

-Kiu estas la ago kiun du knaboj kapablas fari kune sed du knabinoj ne?

-Pisi en unu solan noktovazon. ;o)

Ĉu?Edit

Kvinjara Karlo venas hejmen sanga kaj kun vundo sur brako. Lapatrino demandas:

- Kie vi estis? Kial vi estas vundita?

- Tadeo ĵetis ŝtonojn al mi.

- Nu, en tia kazo vi devis voki min, - diris la patrino.

- Vin? Vi ja ne trafas eĉ muron de nia kabano, - respondas lafilo.

NomoEdit

„Sinjorino, kiom da infanoj vi havas?“

„Tri.“

„Kiel ili nomiĝas?“

„Franĉjo.“

„Ĉu ĉiuj?“

„Jes, Franĉjo Novák, Franĉjo Vondra kaj Franĉjo Dvořák.“

AĉecoEdit

Kio estas pli aĉa ol unu knabo morta en rubujo ?

Unu knabo morta en du rubujoj.

Moderna edukadoEdit

5071 o

Ĉu miras la gepatroj, ke nuntempaj infanoj estas „malbone edukitaj”? Tarzano duonnude kuregadas… Cindrulino je meznokte hejmeniradas… Pinokjo konstante mensogas… Aladino ŝtelas… Batman je 220 km/h rapido stiras aŭton… Dornrozinjo estas maldiligenta, ĉiam dormas… Kaj Neĝulino kun 7 viroj kunvivas…

Lingva edukadoEdit

Kiam mia filino vizitis infanĝardenon (ŝi havis ses jarojn), revenis hejme kaj demandis min kaj mian edzinon:"Ĉu vi scias kion signifas tion?"-ŝi montris la levan mezfingron. "Ni ne scias", respondis ni. Ŝi ekklarigis nin: "Tio signifas F*CK OFF!"

HejmtaskojEdit

Gepatroj dezirus por siaj infanoj tiajn taskojn, kiujn ili mem kapablus solvi.

EkzemploEdit

„Sinjoro Novák, vi estas modela homo. Vi donas al infanoj nur bonajn ekzemplojn.“

„Por malbonaj mi ne estas plu kapabla.“

PunoEdit

Bruno, kvar-jara, ne obeis al la patrino. Tial, pro puno, li devis resti sola en malhela ĉambro.

Bruno laŭte ploris kaj kriis, dum dek minutoj. Subite, li ne plu ploris.

Tiam, la patrino demandis tra la pordo: "Ĉu, fine, vi sufiĉe kriis? "

Bruno respondis: "Ne. Mi nur iom ripozas."

PedagogioEdit

80 o

Pedagogo (ne Pedofilo!) emfaze parolas al malfeliĉa patro pri kvar sovaĝaj gefiloj: Neniam oni devas bati la infanojn, kaj aldonas: Mi supozas, ke vi neniam tion faras, ĉu ne?

La malfeliĉa patro prudente respondas: Ho, ne! Tre malofte, sed ĉiam por memdefendo!

JakoEdit

Knabino revenis de ĉe sia amikino kaj lamentis:

— Ve, mi lasis mian jakon ĉe Andrea. Se nur mi estus lasinta ion alian!

— Kial? — patro demandis.

— Ĉar ne plaĉas reiri tien nur por jako...

DonacojEdit

Du fratoj malfermas siajn kristnaskdonacojn. La unua frato ricevis kvazaŭ monton da donacoj, dum la dua ricevis nur unu ludilon.

"Ĉu vin ne naŭzas ricevi nur unu donacon," mokas la unua frato, "dum mi ricevis dekojn?"

"Tute ne gravas," respondas la dua frato. "Ja ne mi havas kanceron...."

ReligioEdit

9294 n

DentojEdit

La juna Pitt estas vera strato-bubo. Li pli multe ŝatas kuri kun kamaradoj sur la stratoj, ol iri en la lernejon.

Re-foje, li pasigis tutan post-matenon ekstere. Kiam li hejmen-venis, ĵus antaŭ la vespera manĝo, lia patrino estis tre malkontenta.

"Vi estas vera netaŭgulo", ŝi diris; "kie do vi vagadis dum kvar horoj?"

"Mi ne vagadis, patrino", respondis Pitt, "mi ludis kun la kamaradoj sur la futbalejo."

"Montru al mi vian buŝon!", subite ordonis la patrino. "Ĉu batalis kun viaj kunuloj? Vi ja perdis du incizivajn dentojn!"

"Ne, ne", diris Pitt, "tiujn mi havas en la poŝo."

Arĝenta kuleroEdit

Okazis bonfara festo, dum kiu ĉeestis multaj infanoj. Post la festo, oni konstatis, ke sur la tablo, mankis unu el la arĝentaj kuleroj, kiujn uzis la infanoj por manĝi.

La sinjorino, kiu organizis la feston, demandis al la ĉeestantaj infanoj: "Kiu forprenis la mankantan kuleron?"

Neniu respondis. Kelkaj infanoj, kiuj havis bonan konsciencon, montris siajn poŝojn. Sed la organizantino de la festo ne volis fari esploron. Ŝi simple diris: "Karaj infanoj! Mi konas efikan rimedon, por retrovi la kuleron, kiu malaperis: ĉiu, el vi, metu sian kapon dum unu minuto sub la tablon!"

Ĉiuj infanoj faris ĝin. Tiam, la sinjorino demandis per laŭta voĉo: "Ĉu ĉiuj nun havas la kapon sub la tablo?"

La infanoj respondis kune: "Jes."

Post tio, la sinjorino plu-demandis: "Ĉu ankaŭ tiu, kiu forprenis la kuleron?"

Sen pripensi, iu infano respondis: "Jes."

Nun, oni konis tiun, kiu ŝtelis la arĝentan kuleron.

Pripensu!Edit

Estu afablaj al viaj infanoj. Estas ja ili kiuj elektos vian maljunulejon.

586 o

Komerca gravecoEdit

Tri knabetoj, proksimume kvin-jaraj, iris sam-tempe en drogejon. La unua petis de la vendisto: "Por du-dek centimoj glicirizo-bombonojn." La vendisto prenis eskalon, grimpis supren, elprenis kvar bombonojn el skatolo, fermis ghin, grimpis malsupren kaj metis la eskalon en angulon.

Kiam la knabeto ricevis la kvar bombonojn kaj donis siajn monerojn, lia kamarado diris: "Ankaŭ mi volas havi, por du-dek centimoj, glicirizajn bombonojn." Videble malkontenta, la vendisto turnis sin al la tria knabeto kaj, gardeme, li demandis lin: "Ĉu, eble, ankaŭ vi volas por du-dek centimoj glicirizajn bombonojn? " - "Ne", respondis la knabeto.

La vendisto je dua fojo prenis la eskalon, grimpis supren, el-prenis kvar pliajn bombonojn el la skatolo, refermis ĝin, grimpis malsupren kaj remetis la eskalon en la angulon.

Kiam la dua knabeto estis ricevinta la bombonojn kaj estis paginta per siaj moneroj, la vendisto demandis al la tria: "Kaj vi? Kion vi volas havi? " - "Mi volas por dek centimoj glicirizajn bombonojn!", respondis la knabeto...

SingardemoEdit

Gemelurboj naskigis

Enirante en taksion, ulo diras al la taksiisto: "Estu gardema, mi havas dekdu gefilojn!"
"Dekdu gefilojn? Kaj vi, naskinte dekdu gefilojn, volus instrui al mi esti singardema?"

Leciono pri vivsekurecoEdit

- Vidu, infanoj - jen homo iris preter konstruata domo sen kasko, desupre falis briko, trafis lin kaj mortigis.
Kaj estis knabino, kiu promenis laŭ konstrutereno en kasko. Kiam al ŝia kapo falis briko, ŝi nur ekridetis, ekstaris kaj pluiris.
- Jes, - infanoj respondas, - ni konas tiun knabinon. Ŝi ĝis nun surhavas la kaskon kaj ridetas.


NenioEdit

Patrino aŭdas bruon en la supra etaĝo, kaj vokas: Joĉjo, kion vi faras?

Joĉjo: Nenion, panjo.

Patrino: Do, tuj ĉesigu tion!


Escolar

PrudentoEdit

Kruko vizitas che amika geedza paro. Ilia filo, Peĉjo, estas modelo de prudento kaj saĝeco, kaj ili senĉese laŭdadegas lin antaŭ Kruko (kies filo estas ja la kontraŭo). Iom kolere, Kruko ofende deklaras:

"Infanoj kiuj havas tiom da prudento, ĝenerale fariĝas des pli malprudentaj, ju pli ili maljuniĝas."

"Tiukaze," respondas Peĉjo, "vi certe dum via infanaĝo estis prudentega kaj saĝega!"

MatematikoEdit

Patrino demandas filineton:
- Nu, Danjo, kiom da bombonoj donu al vi?
- Tli.
- Ne tli, sed tri, - korektas ŝin la patrino. - Mi ne donos bombonojn ĝis kiam vi ne elparolos ĝuste.
- Ses, - nun diras Danjo.

TombejeEdit

7165791be4 o

Juna knabo vizitas tombejon unuafoje en sia vivo. Kompreneble ĉio tre interesas lin kaj zorge li tralegas la multajn laŭdajn enskribojn sur la tomboŝtonoj. Fine li demandas iomete dubeme: “Paĉjo, kie ili entombigas la malbonajn homojn?”

Eŭropa superecoEdit

Hm, en Eŭropo al la plej junaj infanoj la konataj ciferoj estas unu, du kaj multaj. Ŝajnas ke ekster Eŭropo la kompatindaj infanoj ne konas eĉ tiom!

HejmtaskojEdit

Panjo venis hejmen:

- Kion miaj karaj infanoj hodiaŭ faris?

Koĉjo: mi lavis telerojn!

- Bravulo mia, jen por vi - ĉokoladeton!

Lenjo: kaj mi viŝis la telerojn!

- Bravuletino, jen por vi -biskviton!

Ljoĉjo: Kaj mi balajs la frakaserojn kaj forportis en rubaĵujon.

Patrina ekzemploEdit

Sesjara knabino manfrapis sian pli junan fraton.
Bccem

"Kial vi faris tion?"
"Mi ludas kvazaŭ mi estis patrino" respondis ŝi.

AlieEdit

Du infanetoj ludas:

-- Ni ludu paĉjo-panjon!
-- En ordo. Nu, komencu!
-- Prefere mi neniam edzinigus vin, kial mi faris tion, ho Dio mia!...

AstronomioEdit

Panjo:

- Katjo, kio estas plej grava,ĉu la luno aŭ la suno?

- Certe la luno - ĝi lumas nokte, dum obskuro, sed la sumo - tage, kiam sen tio estas lume!

DemandojEdit

Kiam la infanoj vekiĝas je la vivo, ili faras multajn demandojn al la malpli infanoj. Kaj ĉi tiuj amuziĝas proponante, kvazaŭ instinkte, simplajn kaj saĝajn respondojn. Proponi demandojn al iu estas zorgema signo pri la vivo, kiu senĉese malfermiĝas antaŭ ni; estas ĝoje doni sian kontribuaĵon; estas ankaŭ kredi kaj konsenti al la kuntreniĝo.

LuktanteEdit

5014 n

Joĉjo venas hejmen kun vestoj tute disŝiritaj.

"Vi denove kverelis!" patrino ĉielenlevas la manojn. "Kun kiu?"

"Kun Toĉjo."

"Li bele aranĝis vin, tiu fiuleto! Tiu pantalono estas neriparebla; necesos aĉeti por vi novan."

"Nu, tio ne gravas. Vi vidu Toĉjon! Mi certas ke lia patrino devos aĉeti novan knabon!"

LERNANTETOEdit

Sesjaraĝa lernanteto diras al la patrino:

- Ni, hodiaŭ, lernis novajn vortojn de nia instruisto

- Kiel?

- Ni kaŝis kudrilojn en la seĝo de la instruisto.

Infana logikoEdit

- Panjo, mi havas stomak-doloron

- Estas nenio Joĉjo. Via stomako doloras ĉar ĝi estas malplena.

Postagmeze alvenas amikino de la patrino por viziti ŝin. Iumomente ŝi diras:

- Mi havas kapdoloron.

Kaj la knabeto, trankviligema:

- Estas nenio sinjorino. Via kapo doloras ĉar ĝi estas malplena.

FantazioEdit

67220dba82 o

Por infanoj la mondo estas plena de mirakloj. Eta knabino intime alŝovas sin al la patrino kun mistera demando:
Panjo, ĉu mi iam havis fratineton, kiu falis en la lageton?”
“Ne, kial vi demandas?”
“Ho, mi enrigardis hodiaŭ matene en la lageton, kaj en la akvo estis knabineto, kiu aspektis ekzakte kiel mi.”

TradicioEdit

- Panjo, ĉu vi memoras pri tiu nia amforo, kiu estis transdonata dum jarcentoj de generacio al generacio?

- Jes, kio okazis?

- Mia generacio rompis ĝin.

EgalecoEdit

- Kiun vi venigis el la infanĝardeno? Tiu ja ne estas nia infano!
- Ne maltrankvilighu, karulino. Tutegale morgaŭ ni devos revenigi lin tien.

Vidu ankaŭEdit

LiteraturoEdit

 • Esperanto por Infanoj. De G. Q. Solomon. 1930, 69 p. Lernilo kun multaj ilustraĵoj, uzebla de ĉiu ajn naciano.
 • (La) Infanoj en Torento. Skizo de S. Engholm. 1934, 116 p. „Li enigas la leganton en la medion de torentaj infanoj, kies malsemajn edukon kaj vivon ni kun stroĉo seksas... La stilo ĉien klara kaj bona.“ („Svenska Arbetar Esperantisten“ sept. 1934)