FANDOM


"Beleco estas speco da genio –fakte estas pli alta ol genio, ĉar ĝi ne bezonas klarigon"

~ Oscar Wilde pri malbela virino
Esperanto4

Tute senrilata bildo

"Vorton post vorto post vorto estas potenco"

~ Margaret Atwood konsilante malbelan virinon

"Beleco logas, virto apogas"

~ Zamenhof

"Kiu ŝatas malbelan inon estas frizisto"

~ viro pri malbela virino

"Jes ja, ami la malamikon. Tamen diri al li la veron"

~ Milokula Kato pri supra diraĵo

"Ju malpli ni amas virinon, des pli facile ni plaĉas al ŝi"

~ viro pri malbela virino

"La kuriozi povas nur lektar la intruktiva pagino sube"

~ idisto
Susan

Tute rilata bildo

Malbela Virino ne ekzistas, ĉefe se vi multe ŝatas brandonkanabon.

Piluca4
GetAttachment.aspx

SenesperecoEdit

Finavenko

Malbelulino: Mi neniam sukcesos trovi koramikon!
Ulino: Jen, sendu anonceton al klubo "Solecaj Koroj".
Malbelulino: Mi jam faris. Tio ne sukcesis.
Ulino: Kio okazis?
Malbelulino: Mi kune sendis foton pri mi. Ili resendis ĝin dirante ke ili ne estas ĝis tiu grado solecaj!

UtiloEdit

Malbela virino estas bona mastrumistino.

AlieEdit

Dikega sinjorino estis promenanta sur strato. Nekonata knabo ŝin sekvis strikte. "Kion vi volas?" ŝi demandis la knabon, "ĉu vi havas demandon?" "Ne, sinjorino. Mi ŝatas promeni en ombro."

LiftoEdit

La enlandulo vizitas unuafoje grandan urbon. Tiam, li vidas malbelan virinon kiu eniras en lifton kaj la pordo fermiĝas. Post kvin minutoj, la pordo de la lifto malfermiĝas kaj eliras bela virino. Vidinte tion, li tuj petas al sia filo:

- Venigu vian patrinon ĉi tien la plej rapide!

Ho ve!Edit

La fraŭlino: Çu vi povus montri, kie estas la loko, en kiu, dum la pasinta jaro, fraûlo savis el drono knabinon, kaj ili baldaû geedziĝis?

La fraŭlo: Tiu loko estas tie; sed mi ne povas naĝi.

Gorda

La impertinenta demandantoEdit

"Kiu estas tiu malbela virino?"

"Ŝi estas mia edzino."

"Pardonu, vi ne komprenas: mi parolas pri tiu alia virino tie kun la ruĝas nazo!"

"Tiu? Ho, ŝi estas mia filino!"

44dcb089cbde5ae67db0d82f5e1c3a7d

SendubeEdit

-- Sinjorino, ĉu iu diris jam al vi, ke vi estas la plej bela virino en la mondo?
-- Ankoraŭ ne!
-- Mi tuj pensis...

EfikoEdit

Onklino Klara, kvindek-jara sinjorino, sidis en sia buduaro kaj finis sian matenan tualeton. Ciska, ŝia kvar-jara nevino eniris, kaj observis tion, kion la onklino faris tie.

Por fini, onklino Klara metis sur siajn vangojn bonodoran, blankan kremaĵon. La eta knabino rigardis tre atente kaj demandis scivoleme: "Kio estas tio, onklino mia, kion vi metas sur vian vizaĝon?"

"Tio estas speciala beliga produkto, kara mia", klarigis la onklino.

"Kaj", pludemandis la etulino, "por kio servas tio?"

"Nu", respondis onklino Klara, "tio servas por havi belan vizaĝon!"

La nevino flaris la poteton, en kiu troviĝas la beliga kremaĵo, kaj volis scii: "Ĉu vi uzas tiun kremaĵon jam de longe, onklino Klara?"

"Ho jes", ridetis la onklino, jam de post multaj jaroj, mia etulino."

Tiam, Ciska mirante rigardis la onklinon kaj fine demandis: "Kial do, ĝis nun, vi ne fariĝis bela, onklino?"

Baranga2

BervaleEdit

Kruko publikigis en la Bervalan Heroldon la sekvan pardonpeton:

"Lastan semajnon, mi deklaris ke S-ino Acidabuŝo estis la plej malbela virino, kiun mi iam vidis. Post tiam, ŝia fratino vizitis min kaj mi nun deziras retiri tiun deklaron."

Du novaĵojEdit

Parolas du viroj:

- Mi havas du novaĵoj, bonan kaj malbonan.

- Unue diru bonan.

- Iras al ni du knabinoj.

- Kaj malbone?

- Ambaŭ estas malbelaj.

AĝoEdit

Cajun

Ofte bela virino iĝas malbela virino post kelkaj jaroj.
Ĉe fraŭlinoj. Antaŭ la dudeka jaro:

“Kun kiu mi edziniĝos?”

Post la dudeka jaro:

“Kiu edziĝos kun mi?”

SpeguloEdit

Virino staras antaŭ spegulo kaj diras al edzo:

- Ho, ve! Mi havas pli da faltoj, mi dikiĝis, mi havas malbelan hararon. Kara, diru al mi ion afablan!

- Vi havas bonan vidkapablon.

BeligoEdit

Diru al la plej malbela virino ke ŝi estas belulino, kaj ŝi akceptos ĉi tion kiel ion naturalan…

Ektimo

FabeleEdit

0860c9564b o

Iam en vilaĝo, estis senmona farmisto, kiu devis repagi gravan sumon da mono al tre malbela maljunulino. La farmisto havis tre gejan kunulon, kiu tre plaĉis al la maljuna pruntedonanto. Tiu ĉi proponis do traktadon al la farmisto : mi forviŝos vian ŝuldon, se mi povas edziniĝi kun via amiko.

La farmisto kaj lia amanto estis tute hororigitaj pro tiu propono. Tiam la maljuna pruntedonanto sugestis, ke la hazardo fiku la finsolvon de tiu situacio. Por tio li diris, ke oni enmetu en sakon - el tiu, kiu oni utiligas por enteni monon - du ŝtonetojn, unu blankan kaj alian nigran, kaj poste la amanto de la farmisto devos eltiri el la sako unu el la ŝtonetoj :

1) Se la ŝtoneto estas nigra, tiam li fariĝos la edzo de la malbela maljunulino, kaj la ŝuldo de la kunulo estos forviŝita.

2) Se la ŝtoneto estas blanka, li ne edziĝos kun la maljuna pruntedonanto, kaj la ŝuldo estos ankaŭ forviŝita.

3) Se li refuzas, tiam lia amanto estos enkarcerigita.

Tiu traktado okazis antaŭ la domo de la farmisto, sur vojo kiu estis surŝutita de ŝtonetoj. Daŭrigante paroli la maljuna kaj malbela virino kliniĝis por pluki la du ŝtonetoj. Dum ŝi plukis ilin, la geja junulo, kies rigardo estis akra, rimarkis ke la fiulino estis plukinta du nigrajn ŝtonetojn, kiujn li enmetis en la sakon. Sed li nenion diris. Poste la maljuna kaj malbela pruntedonanto petis la junan gejon, ke li eltiru ŝtoneton el la sako…

Nun imagu la situacion dum momento… Kion vi konsilus al junulo, ke li faru, se vi estus ĉeestanta ?

Apriore, estas 3 ebloj :

1-e) La knabo malakceptas eltiri ŝtoneton el la sako.

2-e) La knabo eltiras la du nigrajn ŝtonetojn el la sako, elmontrante tiamaniere, ke la maljunulino estas fripona.

3-e) La knabo sindonas elprenante unu el la du nigraj ŝtonetoj el la sako, kaj edziĝos kun la fimaljunulino por eviti la enkarcerigon al sia amanto.

Prenu ankoraŭ momenton por pripensi tiun situacion…

Nu, kion vi farus ?

Jen kion la knabo faris.

Li eltiris el la sako unu ŝtoneton, kiun li tuj faligis surgrunden, sen ke iu vidu lian geston. Dum la ŝtoneto konfuziĝis kun la multego da ŝtonetoj sur la vojo, li ekkriis : "Kiom mi estas mallerta !... Sed ne gravas, mi tuj eltiros la duan ŝtoneton el la sako, ni ja vidos kiun ŝtoneton mi unue eltiris."

Pro tio ke la dua ŝtoneto estis nigra, la unua eltirita povis nur esti blanka. La maljuna fipruntedonantino ne kuraĝis konfesi sian malhonestecon. Jen kiel la juna geja knabo tranformis situacion apriore labirinta en favoran eldoniĝon.2414

Aŭstraliaj malbelulinojEdit

John Molony, urbestro de Mount Isa, en aŭstralia regiono pri min-ekspluatado, diris al iu ĵurnalo antaŭkelkmonate, ke virinoj kun beleco malmulte avantaĝa povos trovi edzojn en sia vilaĝo pro manko da reprezentantoj de la ina sekso tie. Pro tio li gajnis la Premion Ernie en la kategorio pri 'plej seksista komento de la jaro', donita de parlamentaninoj en la ŝtato Nova Sud-Kimrio.


AvantaĵojEdit

2401

Bela virino tedas onin post tri tagoj. Oni kutimiĝas al malbela virino post tri tagoj.

GeedziĝoEdit

Ne edzigu belan virinon. Ŝi povas forlasi vin. Kompreneble, ankaŭ malbela virino povas forlasi vin. Sed tio ne gravos.

LaboremoEdit

Edzo de malbela virino malamegas feriotagojn.

FidelecoEdit

Baranga-1

Se virino simple malbelas, vi simple fiku ŝin sen atenti vizaĝon. Se vi enamiĝas de malbela virino, vi estos bonŝanculo, do ŝin neniu alia volos fiki.


Infana veroEdit

La etulino rigardadas la kosmetikaĵojn de la patrino en la banĉambro:

-- Por kio tio estas bona?
-- Por ke mia hararo estu bele brilanta.
-- Kaj tio ĉi?
-- Por ke mi iĝu pli bela.
-- Tiel vi povas eljeti ilin, ĉar ili utilas nenion!

Idistaj mensogojEdit

1254403360601 f

Fiaj idistoj diras ke malbela muliero esas femina homa ento, qua diferencialigas su generale di homo per plu-inflita mamo e larja hancho.

AlieEdit

Profesorino questionas Pepiton:

Pepito, se me diras: me esis richa, tio estas pasinto, ma se me diras: me estas belega, quio esas tio?

-Ecesiva imaginado, Profesorino!

AdultoEdit

Neimageble malbelega virino foje demandas la edzon:

-- Kion vi farus, kara mia, se reveninte el la laboro vi trovus min kun fremda viro en la lito?

La edzo post longa cerbumado:

-- Nu, mi mortbatus lin per lia blanka bastono.

Malaziaj malbelulinojEdit

En Malazio, iu propono de amendo al la Konstitucio, irigita al la Parlamento, malpermesas, ke la viroj nomu siajn edzinojn 'malbelaj'.