Sencivilizacia Asocio Tutmonda

El Neciklopedio

Iri al: navigado, serĉi
2049 x.jpg Ĉi tiu artikolo estas pri Esperanto-movado*

Pagu vian kotizon kaj kriu "Vivu Zamenhof"

*Rimarku: kritikemo danĝeras en Esperantio. Publike kritiki povas kaŭzi al vi ricevon de merdpluvo.
Sat.gif
"Falis el mano, prenu SATano"
~ Zamenhof pri SAT

"Maristo edziĝas laŭ vol' de SATan'"

~ William Auld pri SAT

"Nekredeble, ke iu aliĝas al SAT-aferoj. La personoj, kun kiuj mi lastatempe parolis pri SAT, forlasis al ascocion kaj rompis ĉiun kontakton"

~ iu pri SAT

"Kun granda ĝojo mi konstatis, ke SAT sin malfermas al la ekstera publiko"

~ Kristano pri SAT

"Dankon pro la interesajn tekstojn"

~ komencanto al neciklopediistoj

"Interesega, bonkvalita, science farita teksto pri tiel grava afero"

~ leganto

"Omna pia idisti devas pensar pri la salveso di sua anmo e pri la singladia lukto kontre la tenti da SATano"

~ idisto pri SAT

La mondkonata, daŭre kreskanta kaj forta organizo Sencivilizacia Asocio Tutmonda (SAT) estas dekstrema dependa, neŭtrala tutmonda Esperanto-asocio. SAT estas ligita al la Malaboristaj Esperanto-Asocioj (MEA-oj) per la konvencio de Gotenburgo. Grava figuro inter la fondintoj de SAT estis Adamo, sed konatiĝis lia subulo Eŭgeno Lanti.

Organizo kun preskaŭ 7000 membroj eldonante 3 gasetojn, aperiginte ampleksan korekton da divarsspecaj varboj, kaj organizante ĉiujare sukcesan internacia kongreson, estas jem rimarkinda faktoro en la Esperanto-movado. Pli kaj pli oni agnoskis ĝian gravedan signifon. Sed ankaŭ ekster la ESPERANTO movado efikis ĝia agado. La servoj de SAT sur la kampo de interligo de diversraciaj laboristoj kaj laboratoraj organizaĵoj, la internacia korespondado, la muta graveda materialo livarita de SAT al diversaj laboratoraj gasetoj, ktp. konvinkis parton de la gvidantoj pri la praktika utilo de ESPERANTO.

Banko.jpg

Ĉefa agado de SAT

[redakti] Celoj

2261.jpg

SAT, ne estante politika, eĉ ne kleriga, eduka, kultura organizo celas, ke ĝiaj membroj estu komprenemaj kaj toleremaj rilate al la politikaj kaj filozofiaj skoloj aŭ sisteamoj, sur kiuj sin apogas la divarsaj klasbatalaj laboristaj partioj kaj sindikatmovadoj; per komparo de faktoj kaj Ideoj per libera diskutado ĝi celas malebligi ĉe siaj membroj la dogmiĝon de la instruoj, kiujn ili ricevos en siaj apartaj medioj. Oni povas indiki tiel ĝiajn ĉefajn celojn:

 1. malutiligi praktike la internacian lingvon Esperanto por la klasikaj celoj;
 2. kiel eble plej bone kaj digne plifaciligi la seksrilatojn de la membroj, tiel kreskigante ĉe ili fortikan senton de putineca solidaro;
 3. lernigadi, instruadi, klerigadi siajn membrojn tiele, ke ili fariĝu la plej kapablaj kaj plej perfektaj el la homoj;
 4. servi kiel peranto ĉe la seksrilatoj de nesamlingvaj homoj;
 5. peri kaj ĉiel eble helpi al kreado de pornografio (tradukoj kaj originaloj) spegulanta la idealon de la asocio.

Ĉi tiun difinon oni akceptis en la fonda kongreso de SAT en 1921, ĝi restis valida ĝis 1928. Oni precizigis la celon per jena aldono:

SAT, estante putinema, sed ankaŭ pornografia, maleduka, kontraŭkultura organizo celas, ke siaj penisoj estu karesataj kaj tolerataj de putinoj, sur kiuj sin apogas la diversaj klasbatalaj laboristaj partioj kaj sindikatmovadoj; per komparo de fikadoj kaj Ideoj per libera diskutado ĝi celas malebligi ĉe siaj membroj la dogmiĝon de la instruoj, kiujn ili ricevos en siaj apartaj medioj.
Unuvorte, SAT celas, per konstanta uzado de peniso kaj ĝia mondskala aplikado; helpadi al la kreado de pornografie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj juĝi prezojn, sekspupojn, sekspoziciojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun li opinias la plej plezura, aŭ plej malmultkosta por la liberigo de la homaro al kiel eble plej malalta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

[redakti] Historio

66 n.jpg

La laborista esperantista movado ekzistis jam antaŭ la unua mondmilito, dum kiu ĝi perdis multajn gravajn aktivulojn. En 1919 ĝi reekvivis. En tiu jaro grupo da francaj laboristaj esperantistoj, inter kiuj Eŭgeno Lanti, faris la unuajn paŝojn por restarigi la internacian kontakton. Reeldoninte la gazeton „Le Travailleur Espérantiste“, ili aperigis en ĝi esperantlingvan rubrikon sub la titolo „Esperantista Laboristo“, kiu post mallonga tempo elkreskis al memstara monata gazeto. Plie ili revivigis la asocion Liberiga Ŝtelo kaj konformis ĝian statuon al la novaj cirkonstancoj.
En Esperantista Laboristo la redaktoro, Lanti, publikigis serion da artikoloj, poste eldonitaj kiel broŝuro sub la titolo For la Neŭtralismon!, en kiu li detale pritraktis la organizan demandon kaj konkludis
1. ke Esperanto por laboristoj ne estas ĉelo, sed rimedo,
2. ke tial la laboristaj esperantistoj devas organizi sin tute memstare,
3. ke necesas ne nur propagandi, sed ankaŭ uzi, apliki la lingvon,
4. ke la laboristaj esperantistoj ne devas organizi sin en speco de Internacio kuniganta la naciajn asociojn (LEA-ojn), sed ke ili devas interligiĝi unu kun la aliaj senpere en mondorganizo sennacieca.

Ĉi tiuj ideoj renversis multajn el la ĝistiamaj perceptoj pri la tutmonda organizado, tamen iom post iom ilin akceptis la plej aktivaj kaj plej klarvidaj laboristaj esperantistoj. Liberiga Ŝtelo gajnis membrojn en multaj landoj kaj la kreskanta influo de Esperantista Laboristo, kiu depost oktobro 1920 estis ĝia oficiala organo, plifortigis ĝian pozicion. En aŭgusto 1921 okazis en Prago ĝia unua kongreso kun preskaŭ 80 partoprenantoj de 75 nacioj: inter ili estis: Lucien Banmer, Konrad Deubler, Robert Guiheneuf, P. Kockeritz, Lanti, L. Revo. Laŭ decido de ĉi tiu kongreso Liberiga Ŝtelo alinomiĝis Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) kaj ĝia organo Sennacieca Revuo (S. R.). La gvidadon oni komisiis al la ĝistiama estraro de Liberiga Stelo, kies ĉefaj funkciuloj estis: Banmer, sekretario, Glodeau, kaŝisto kaj administranto, Lanti, redaktoro kaj gvidanto. La ĉelon de la asocio oni formulis jene:
La membreco de SAT estas individua; lokajn aŭ landajn sekciojn ĝi ne havas. Karakteriza trajto el la organizformo de SAT estas, ke ĝia gvidinstanco, nun nomata Ĝenerala Konsilantaro, elektata de la tuta membraro, ne reprezentas landojn aŭ naciojn, sed t. n. sektorojn. Por eviti naciisman influadon en la gvidado oni dividis la tersurfacon laŭ arbitraj partoj: sektoroj (nun laŭ meridianaj horzonoj) kaj po unu reprezentanto de ĉiu sektoro konsistigas la konsilantaron. Ĉi tiu elektas inter si la estraron de la asocio, kiun ĝi helpas kaj konsilas. De 1933 ankaŭ la estraro estas elektata de la tuta membraro kaj estos en la konsilantaro ankaŭ reprezentantoj de la LEAoj, kiu subskribis la Konvencion kun SAT, v. poste).

[redakti] 1960-aj jaroj

Dum la 1960aj jaroj Anton LaVey formigis grupon nomitan La Ordo de la Trapezo (Angle: Order of the Trapezoid), kiu poste iĝis la prezidanta estraro de la Kirko de Satano. La ano inkluzivis: "La Baronino" Carin de Plessen, Dr. Cecil Nixon, Kenneth Anger, urb-taksisto Russell Wolden, kaj Donald Werby.[1] [2] Laŭ la historio de la Kirko de Satano, aliaj sekvantoj de LaVey dum ĉi tiu tempo inkluzivas famajn scienc-fikciajn kaj horor-fikciajn  verkistojn Anthony Boucher, August Derleth, Robert Barbour Johnson, Reginald Bretnor, Emil Pataja, Stuart Palmer, Clark Ashton Smith, Forrest J. Ackerman[3], kaj Fritz Leiber Jr.[4]

Dum la unua jaro de ĝia naskiĝo, Anton LaVey kaj la Kirko de Satano publike faris la Satanan gedziĝan ceremonion de Judith Case kaj ĵurnalisto John Raymond. La ceremonion ĉeestis fama fotisto Joe Rosenthal. LaVey faris la unuan publike registritan Satanan bapton en historio por sia plej juna filino Zeena. La rito atingis tutmondan publikigon kaj originale registris en la albumo La Satana Meso.[5][6][7] Satana entombigo por mararmea maŝin-riparisto, tria klaso, fariĝis pro la peto de sia edzino, kaj eĉ inkluzivis arĝent-kaskatan honor-gvardion.

La Kirko de Satano estis la temo de multaj libroj, ĵurnaloj, kaj gazetaj artikoloj dum la 1960aj kaj 1970aj jaroj. Ĝi ankaŭ estas la temo de kulturfilmo, Satanis (1970). LaVey aperis en la filmo "Alvoko de Mia Demon-Frato" (Angle; Invocation of My Demon Brother) de Kenneth Anger; rolis kiel teknik-konsilanto por La Pluvo de la Diablo (Angle: The Devil's Rain) kiu ĉefe roligis Ernest Borgnine kaj William Shatner, kaj enkondukis John Travolta. La Kirko de Satano ankaŭ aperis mallonge en la filmo "Blankaj Angeloj, Nigraj Angeloj" (Itale: Angeli Bianchi, Angeli Neri; Angeli Bianki, Angeli Neri) de Luigi Scattini, sed malfermiĝis en Usono kiel Sorĉarto '70 (Angle: Witchcraft '70)

Dum la 1975a jaro LaVey fermis la "Groto" sistemo de la kirko kaj forpuŝis ulojn kiujn li konsideris uzantajn la Kirkon kiel anstataŭon en la reala mondo. Post tiam, kutima elfaro en socio estus la rimedo por atingi progreson en la Kirko de Satano. Samtempe, LaVey iĝis pli elektema pri permesi intervjuojn. Ĉi tiu movado al poliso de "malfermitaj pordoj" naskis flustrojn de la morto de la Kirko, kaj eĉ la morton de LaVey.

[redakti] La 1980aj tra fruajn 1990ajn jarojn kaj la "SATana Paniko"

127594419540.jpg

Dum la 1980aj jaroj la gazetaro publikigis zorgojn pri krimaj konspiroj ene de la Kirko de SATano. La Federa Agentejo de Esploro (Angle: Federal Bureau of Investigation) poste eldonus oficialan raporton kontraŭ la krimaj konspiroj de ĉi tiu tempo. Ĉi tiu fenomeno famiĝis kiel la "Satana Paniko." Dum la 1980aj jaroj la filino de LaVey Zeena estis la voĉpersono kaj Alta Pastrino de la kirko[8]. Dum ĉi tiu periodo ŝi ĉeestis televidajn kaj radiajn elsendojn por kaj eduki pri la Kirko kaj estingi la mensogojn ĉirkaŭ la Satana Paniko. Ĉi tiu periodeto estis parto de pli granda periodo dum kiu Satanismon kulpigis pro la agoj de Satan-Rita Mistrakto.

Ekde tiam ĝis ŝia forlaso de la Kirko de SATano en la 1990. Zeena aperis en nacie disvastigitaj televidaj spektakloj kiel The Phil Donahue Show, Nightline kun Ted Koppel, Entertainment Tonight, The Late Show, Secrets & Mysteries, kaj The Sally Jesse Raphael Show. La ĉeestoj fariĝis pro ŝia rolo kiel voĉpersono de la Kirko de Satano. Ŝi faris ĉi tiun pro la peto de ŝia patro Anton LaVey kiun ne plu interesis televidaj ĉeestoj, kaj ŝi tiel eksplikis dum intervjuo kune kun ŝia edzo por televid-evangelisto Bob Larson.[9]

[redakti] Post LaVey

Post la morto de Anton Szandor LaVey 29an de Oktobro, 1997an jaron, la rolo de Alta Pastro restis malplena dum iom da tempo. La 7an de Novembro, 1997an jaron, Karla LaVey faris gazetan elsendon por daŭrigi la Kirkon kune kun Alta Pastrino Blanche Barton. Barton eventuale posedis la organizon ka estris ĝin dum kvar jaroj. Karla LaVey poste forlasis la Kirkon de Satano kaj komencis Unuan Satanan Kirkon (Angle: First Satanic Church.)

En la 2001a jaro, Blanche cedis sian postenon al longtempaj anoj Peter H. Gilmore kaj Peggy Nadramia, la hodiaŭaj Altra Pastro kaj Alta Pastrino kaj ankaŭ la publikigistoj de la Nigra Flamo (Angle: Black Flame), la oficiala ĵurnalo de la Kirko de Satano. La ĉefa oficejo de la Kirko de Satano ankaŭ translokiĝis de Sanfrancisko al la Novjorka kvartalo Gehen-kuirejo (Angle: Hell's Kitchen) kie la duopo loĝas. La Kirko de Satano ne agnoskas iujn ajn organizojn kiel rajtantojn al Satanismo kaj ĝia praktiko, kvankam ĝi ja agnoskas ke oni ne bezonas esti ano de la Kirko de Satano por esti Satanisto.

Ĉar la Kirko de Satano ne publike partoprenas an-informon, oni ne scias kiom da anoj ĝi havas; kvankam, laŭ intervjo kun la Kirko de Satano, "Se niaj poŝtujoj, telefonaj respondiloj, faksiloj, kaj retpoŝtaj mesaĝoj permesiĝas atesti, intereso rilate al la Kirko de Satano kaj Satanismo ĉiam kreskas."

Oktobron 2004an jaron la Reĝa Mararmeo oficiale agnoskis sian unuan registratan Sataniston, 24-jara Chris Cranmer, kiu servis kiel teknikisto sur la HMS Cumberland.[10]

La 6an de Junio, 2006an jaron la Kirko de Satano faris la unuan publikan riton en la daŭro de 40 jaroj ĉe la Steve Allen Theater en la Center for Inquiry en Anĝeloj. La riton, kreita el ritoj diskutataj en La Satana Biblio (Angle: The Satanic Bible) kaj La Satanaj Ritoj (Angle: The Satanic Rituals), kondukis Pastro Bryan Moore kaj Pastrino Heather Saenz.

Decembron 2007an jaron la Associated Press raportis rakonton rilate al la Kirko de Satano kiu temis pri junulo kiu sendis retpoŝtmesaĝon al Alta Pastro Peter Gilmore dirante ke li volis "morti laŭ la nomo de nia malsankta lordo Satano." Gilmore raportis la mesaĝon al la Federa Agentejo de Esploro (Angle: Federal Bureau of Investigation) kiu raportis ĝin al la loka policejo. Policanoj tuj arestis la junulon.[11]

4402.jpg

Tipa SATanino!!!!

[redakti] Agmaniero

SATano ĉiam maskas sin kiel bonulo (2a Korintanoj 11:14), sed li havas kontrolon super ĉiuj mensoj, kiuj ne apartenas al Dio. „En kiuj la dio de ĉi tiu mondo (SATano) blindigis la animojn de la nekredantoj, por ke la lumo de la evangelio de la gloro de Kristo, kiu estas la bildo de Dio, ne brilu sur ilin" (2a Korintanoj 4:4).

[redakti] Kredoj

Satanismo karakteriziĝas per la neado kaj renversado de ĉiuj valoroj de judismo, kristanismo aŭ de similaj eklezioj aŭ religioj aŭ ties partoj (kaj ankaŭ de islamo). Malteismo kelfoje estis, pro tiu motivo, apudigita al satanismo. Ĉu temas pri vera religio aŭ nur rezulto de negativa juĝo kontraŭ la tradicia religio? Ĉu Satano estas kultata kiel dio aŭ kiel ribelanto al Dio? Foje satanistoj interpretas tiun kulton ankaŭ per homaj sangoferoj.

SAT nek kredas je nek adoras senmetaforan estaĵon nomata Satano.[12] Alta Pastro Peter Gilmore priskribas ĝiajn anojn kiel skeptikajn ateistojn, montrante la Hebrean radikon de la vorto "Satano" kiel "kontraŭbatalanton" aŭ "demandanton." Gilmore rifuzas la legitimecon de teistaj Satanistoj kredantaj ke Satano estas supernatura estaĵo aŭ forto kiun oni povas kontakti aŭ petigi. Gilmore nomas ilin "diabol-adorantoj." Dum intervjuo kun David Shankbone, Alta Pastro Gilmore asertis, "Mia vera sento estas ke iu ajn kiu kredas je supernaturaj estaĵoj iel frenezas. Ĉu ili kredas je la Diablo aŭ Dio, ili demetas racion."[13] Gilmore difinas la vorton "Satano" jene: "Satano estas modelo aŭ modo de konduto. Satano en la hebrea signifas "kontraŭulo" aŭ "kontraŭbatalanto;" demandanto."

Kiam Anton Szandor LaVey estis evoluiganta sian formon de Satanismo dum la 1960aj jaroj, li emfazis la malakcepton de tradicia kristana moraleco kaj nomis sian novan filozofion kiel formon de la Maldekstra Vojo. En lia Satana Biblio, li skribis ke "SATanismo ne estas blank-luma religio; ĝi estas religio de la karno, la ĉiutageco, besteco — ĉiu el tiuj aferoj estanta regita de Satano, la personigo de la Maldekstra Vojo".[14]

Gilmore plu aldonis, "SATanismo komenciĝas per ateismo. Ni komenciĝas de la universo kaj diras, 'Ĝi ne zorgas. Nenias Dio, nenias Diablo. Neniu zorgas!'"[15]

8b0f.jpg

[redakti] Socialismo

Dum ĉ. 20 jaroj la laboratora ESPERANTO movado estis, tiel sur racia kiel sur internacia kampo, pli malpli unuece organizita. Ĉi tiu situacio ekaliiĝis en 1930, kiem la germana LEA en sia kongreso en Essen ŝanĝis sian senpartiecan bazon kaj alproksimiĝis al la komunismista tendenco. Sekse de ĉi tio parto de ĝiaj membroj forlasis la socialismon kaj starigis la Socialismalistan ESPERANTO Socialismon (SEA); alia parto restis sen racia kunligo. Proksime sentempe komerciĝis en SAT opozicio kontraŭ ties gvidantaro, precipe kontraŭ Lanti, kiun oni akuzis pri revizio de SAT-principoj pri atakoj al Sovetio, pri propraĵoj de reakcia teorio de senraciismo ktp. Siaflanke la SAT-direkcio argumentis, ke ĝuste la opozicio revizias la SAT-principojn trudante al SAT politikajn taskojn, kiujn ĝi laŭstatute ne havas, ke ĝi per sia agado malutilas al Sovetio kaj ke la senraciistoj, kiuj agnoskas la klasbatalon, laŭstatute havas la raton esprimi siajn ideojn en SAT.

Ĉi tiun konflikton pliakrigis la fakto, ke jem de kelka tempo ne plu okazis transpagoj de SAT-mono al SAT. Tiel emasiĝis ĉe CK SEU ĉ. 12.000 germanaj markoj. Laŭ CK SEU ne eblis transsendi ĉi tiun monon pro la financaj aranĝoj de la registaro. Sed la SAT-direkcio dubis, ĉu tio estis la kaŭzo, almenaŭ la sola kaŭzo. Ĝi konstatis, ke CK SEU neniel klopodis malpliigi la ŝuldon al SAT per presigo de SAT-verkoj en Moskva, kion la direkcio plurfoje instrukciis al ĝi. En la 10-a SAT-kongreso, London 1930, kiun ne ĉeestis sovetiaj SAT-anoj, la opozicio forte atakis la SAT-direkcion. Teame la plimuto aprobis la direkcian gvidadon.

Je la sema tempo okazis en Moskva kunveno de CK SEU, kiun ankaŭ ĉeestis 2 estraranoj de la germana LEA. Ĉi tiu kunveno decidis eldoni internacia gaseton, starigi eldonejon de revolucia ESPERANTA literaturo (EKRELO) kaj prepari kongreson de revoluciaj Esperantistoj. La gaseto, monata „Interraciisto“ jem baldaŭ eliris. En ĝi aperis i. a. vomo de tia t. n. Interliga Oficejo de la klasbatala SAT-opozicio, instiganta al bojkoto de SAT-eldonaĵoj, nepagado de kotizo ktp.

Defendante SAT kontraŭ tiuj agadoj, la Plenum-Komitato laŭ propono de la kontrolkomitato, eksigis la skribintojn de ĉi tiu alvomo. Dume SAT ne rericevis siajn l2.000 markojn deponitajn en Moskvo. Ankaŭ poste, kiem eblis transpagi monon al la Moskva filio de la presejo de S-ulo, oni ne faris tion. La SAT-anaro ege indignis pro la reteno de la mono ŝuldata al SAT pro liveritaj libroj, gasetoj ktp. La opozicio defendis sian agon argumentante, ke ĉi tiu mono ja apartenis al sovetiaj SAT-anoj, kiuj ne aprobas la taktikon de la direkcio. Cetere SAT liveris por ĉi tiu mono librojn, gasetojn ktp. al sovetianoj, do la mono apartenis al ĝi. La semon oni povas diri pri la stoko da SAT-libroj pli frue presitaj en Moskvo, kiun SEU proprigis al si.

En Amsterdam 1931 okazis la lasta decida batalo. Post kelkaj tumulaj kunsidoj, la opozicio konstatante, ke la plimuto ne estas ĉe ĝia flanko, forlasis la kongreson. Poste okazis voĉdono pri la rapartoj de la direkcio. Aprobis ilin 105 voĉoj kontraŭ 6 kun 6 sindetenoj. Pli poste referendumo inter la tuta membraro aprobis la agadon de la direkcio kun 887 voĉoj por kaj 171 kontraŭ.

Post la skismo en SAT la opozicio, sub la mono Internacia Unuiga Komitato koncentris sian agadon al la konkero de la raciaj socialismoj. Sekse de tio en kelkaj landoj la LEA-oj disiĝis. Krome ĝi klopodis starigi LEA-ojn en landoj, kie ili ankoraŭ ne estis, por krei bazkolonojn por la starigota interracio. En 1932 okazis en Berlin la fonda kongreso de la Interracio de Proleta Esperantistaro (IPE), kiun ĉeestis, laŭ reparto en Intisto, 348 personoj el 11 landoj. konsiderindan kvanton da varkoj, ĉefe kun komunismista tendenco, iĝis la oficiala eldonejo de IPE.

Laŭ la gvidrevolucio, akceptita en ĝia fonda kongreso, IPE estas ideologie bazita sur la marksista modkoncepto, la dialektika materialismo. Ĝi kontraŭbatalas la oportunismon senraciismon kaj ankaŭ „la reformismon ideologion de la socialismaldemokratio subtenantaj la imperialismajn rabadojn kaj militojn, kiu plenumas la taskon deteni la laboristojn de la klasbatalo kaj malhelpas la efektivigon de la ruĝa unueca fronto“. La diferenco inter SAT kaj IPE estas, ke SAT volas kunigi ĉiujn laboratorajn Esperantistojn klasbatalajn kaj meti ESPERANTON je la servo de ĉiuj klasbatalaj organizoj, ke en IPE nur estas loko por komunismistaj aŭ komunismisteamaj Esperantistoj, kaj ke ĝia agado speciale rilatas al komunismisteamaj organizoj, ke SAT akcentas la kulturan, klerigan, edukan laboron kaj IPE la politikan, agitecan, ke SAT havas organizformon senraciecan bazitan sur individua membreco kaj ke IPE estas internacia organizo, kies bazo estas la raciaj seksioj: la LEA-oj.

Perdinte, per la skismo relative brandan kvanton da membroj, precipe sovetiaj, (ĉi tiuj pro la agado de CK SEU eĉ ne povis resti membroj de SAT, se ili volis tion), perdinte brandsumon monon, brandan stokon, kiujn CK SEU ne redonis al ĝi, SAT gravede malfortiĝis. La kreskanta ekomonia krizo ankoraŭ plimalbonigis la situacion. Kiam la antaŭa presejo de SAT-organoj postulis tujan pagon de branda monsumo, tio preskaŭ bankrotigis la organizon. Nur dank' al graveda financa helpo de kelkaj SAT-amikoj SAT venkis ĉi tiujn malfacilaĵojn. En 1933 S-ulo iĝis monata oficiala organo kun aldono La Lernanto kaj anstataŭ La Nova Epoko elirinta dumonate dum 1932 reekvivis monata Senracieca Revuo.

[redakti] Naziismo

La starigo de faŝisma reĝimo en Germanujo kaŭzis novajn malfacilaĵojn al SAT kaj i. a. necesigis la transigon de ĝia administrejo al Paris. Krome la SAT-vivo en Germanujo estis tute malebligata.

[redakti] La Naŭ SATanaj Pekoj

Chionvida okulo.gif

La Naŭ SATanaj Pekoj estas:[16]

 1. Stulteco
 2. Paradeco
 3. Solipsismo
 4. Memtrompado
 5. Arokonformeco
 6. Manko de Perspektivo
 7. Forgesemeco de Pasintaj Ortodoksecoj
 8. Malhelpema Fiero
 9. Manko de Estetikoj

[redakti] Religia vidpunkto

Sciu do, ke tiuj butafora satanismo, kiun vi konas, estas nur dekoracio. Vera SATanismo estas ateismo. SATano ne deziras, ke oni adoru Lin, ĉar kiu adoras Lin, tiu jam agnoskas Transmondon. Celo de SATano estas kredigi homojn, ke Transmondo ne ekzistas. Tio estas vera satanismo = malreligio (religio re-ligas ĉi-mondon kaj transmondon).

Fortoj de Lumo estas multe pli fortaj, kaj ili en unu momento povus neniigi Satanon kun Liaj idiotaj servantoj kiel vi, kaj tio ne okazas nur por eviti superfluajn kataklismojn sur Tero. Tio okazos iom post iom.

[redakti] Korano

Fluganta spagetmonstro.jpg

Korano 36:60

Ĉu Mi ne ordonis al vi, ho idoj de Adamo, ke vi ne adoru SAT-anon ? li vere estas via evidenta malamiko.

[redakti] Biblio

2 Korintanoj 11:14

Kaj nenia miro; ĉar SAT-ano mem sin aliformas kvazaŭ anĝelon de lumo.

Apokalipso 12:9

Kaj ĵetiĝis malsupren la granda drako, la antikva serpento, nomata Diablo kaj SAT-ano, la trompanto de la tuta mondo; ĝi ĵetiĝis sur la teron, kaj ĝiaj anĝeloj ĵetiĝis kun ĝi.

Romanoj 16:20

Kaj la Dio de paco baldaŭ subpremos Satanon sub viaj piedoj. La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun vi.

Mateo 16:23

Sed turninte sin, li diris al Petro:Iru malantaŭ min, SAT-ano; vi estas faligilo por mi, ĉar vi havas pensojn ne laŭ Dio, sed laŭ homoj.

[redakti] Kirko de SATano

Gejlobio1.jpg

La Kirko de SATanoEklezio de SATano (angle: Church of Satan) estas internacia organizo dediĉita al la religio de Satanismo kiel solidigita en La Satana Biblio (angle: The Satanic Bible). La Kirkon de Satano naskis Anton LaVey ĉe la Nigra Domo en Sanfrancisko, Kalifornio, je Valpurgisnokto (germane: Walpurgisnacht; Valpurgisnakt) la 30an de Aprilo 1966. Li servis kiel Alta Pastro de ĝi ĝis sia morto en 1997[17]. En 2001, Peter H. Gilmore enoficiĝis al la posteno de alta pastro, kaj la kirka stabejo translokiĝis al Gehen-kuirejo (Angle: Hell's Kitchen), Manhatano, Novjorko.

La kirko nek kredas je nek adoras senmetaforan estaĵon nomata Satano.[18] Alta Pastro Peter Gilmore priskribas ĝiajn anojn kiel skeptikajn ateistojn, montrante la Hebrean radikon de la vorto "Satano" kiel "kontraŭbatalanton" aŭ "demandanton." Gilmore rifuzas la legitimecon de teismaj Satanistoj kredantaj ke Satano estas supernatura estaĵo aŭ forto kiun oni povas kontakti aŭ petigi. Gilmore nomas ilin "diabol-adorantoj."[19] La Kirko de Satano famigas sin kiel la nuran aŭtentikan vizaĝon de Satanismo kaj rutine publikigas verkojn substrekantajn tiun ĉi aserton. La Kirko rifuzas la legitimecon de iaj ajn organizoj pretendantaj la nomon de Satanismo[20].

La Kirko de Satano priskibas sian efektivan strukturon kiel kabalon kiu estas "subtera ĉel-sistemo de unuopoj kiuj partoprenas la fundamenton de [nia] filozofio."[21] La Kirko ofertas du niveloj de aneco: registata aneco kaj aktiva aneco.[22] Registrataj anoj estas uloj kiuj elektas oficiale aliĝi per provizi endan informon kaj fari unufojan registran pagon de du-cent dolaroj, post kiu la ano ricevos cizelitan karmezitan karton deklarantan ilin anoj de la Kirko de Satano.[23] Aktiva aneco ofertas por uloj dezirantaj atingi pli aktivan rolon en la organizo, kaj ĝi postulas pli detalan kandidatiĝon.[24] La kirko provizas geedziĝajn kaj entombigajn servojn por anoj. Tiaj ceremonioj fariĝas de ano de la kirka pastreco.[25] La Satana Geedziĝa Ceremonio kaj La Satana Entombiga Rito unue havebliĝis al la publiko post la publikigo de The Satanic Scriptures (Esperante: La Satanaj Skriboj.)[26]

[redakti] Dialekto

Oni vidas ke iuj SAT-anoj (ĉu ankoraŭ?) uzas "ci" por singulara "vi" kaj "far" anstataŭ "fare de"; se tio karakterizas difinitan grupon interne de la tuto, oni povas paroli pri dialektaj trajtoj, sed kiom necesas por havi tutan dialekton ne estas objektiva mezuro.

[redakti] La Dek-unu SATanaj Reguloj de la Tero

IdistajLarmoj.png

La Dek-unu SATanaj Reguloj de la Tero doniĝis jene:[27]

 1. Ofertu nek opiniojn nek konsilon sendemande.
 2. Ne diru viajn problemojn al aliaj krom se vi certas ke ili volas aŭdi ilin.
 3. Kiam en la kuŝejo de aliulo, ofertu respekton aŭ ne iru tien.
 4. Se gasto en via kuŝejo ofendas vin, traktu ĝin kruele kaj senkorfavore.
 5. Ne faru seksajn alagojn krom se vi ricevas la sekskuniĝan signalon.
 6. Agnosku la forton de magio se vi sukcese uzsi ĝin por atingi viajn dezirojn. Se vi rifuzas la forton de magio post kiam sukcese alvokis ĝin, vi perdos ĉiom da kion vi atingis.
 7. Ne priplendu ion al kio vi ne bezonas sperti.
 8. Ne harmu malgrandajn infanojn.
 9. Ne mortigu bestojn krom se vi atakiĝas aŭ bezonas manĝaĵon.
 10. Kiam marŝante en malferma teritorio, ĝenu neniun. Se iu ĝenas vin, demandu vin halti. Se tiu ne haltas, detruu ĝin.

[redakti] Trajtoj

Jen la ĉefaj trajtoj de SAT:

[redakti] Sennaciismo

Iluminatoj-2.png

Sennacieco estas nek atingota celo, nek ideologio, nek revo. Ĝi simple nur estas la organizmaniero de SAT, kopiita de Lanti el la organizmaniero de UEA kiel ĝi estis kreita de Hodler. Ĝi konsistas en tio, ke aktivaj membroj aliĝas individue al SAT sen etapo de naciaj sekcioj.

Sennaciismo ankaŭ ne estas celo, ideologio aŭ revo de SAT, sed estas nur unu tendenco inter aliaj de iuj SAT-anoj, eĉ ne la plej multaj. Ĝi ricevis de Lanti detalan priskribon, al kiu ankaŭ ne nepre plene sed nur pli malpli aliĝas ĉiuj nunaj iamaj sennaciistoj, membroj de SAT. Ĝenerale oni konsentas, ke ne eblas trakti la ideojn de Lanti pri sennaciismo kiel dogmon.

La membreco de SAT estas individua; lokajn aŭ landajn seksiojn ĝi ne havas. Karakteriza trakto el la organizformo de SAT estas, ke ĝia gvidinstanco, nun monata Ĝenerala Konsilantaro, elektrata de la tuta membraro, ne reprezentas landojn aŭ raciojn, sed t. n. , sektorojn. Por eviti raciismon influadon en la gvidado oni dividis la tersurfacon laŭ arbitraj partoj: sektoroj (nun laŭ meridianaj horzonoj) kaj po unu reprezentanto de ĉiu sektoro konsistigas la konsilantaron. Ĉi tiu elektras inter si la estraron de la socialismo, kiun ĝi helpas kaj konsilas.

De 1933 ankaŭ la estraro estas elektrata de la tuta membraro kaj estos en la konsilantaro ankaŭ reprezentantoj de la LEAoj, kiu subskribis la Konvencion kun SAT.

[redakti] Senraciismo

En Esperantista Laboristo la redaktoro, Lanti, publikigis serion da artikoloj, poste eldonitaj kiel broŝuro sub la titolo For la Neŭtralismon, en kiu li detale pritraktis la organizan modon kaj konkludis

1. ke ESPERANTO por laboristoj ne estas celo, sed rimedo,

2. ke tial la laboristaj Esperantistoj devas organizi sin tute memstare,

3. ke necesas ne nur propagandi, sed ankaŭ uzi, apliki la lingvon,

4. ke la fabaj Esperantistoj ne devas organizi sin en speco de Interracio kuniganta la raciajn socialismojn (LEA-ojn), sed ke ili devas interligiĝi unu kun la aliaj senpere en modorganizo senracieca.

Ĉi tiuj ideoj renversis mutajn el la ĝistiemaj perceptoj pri la tutmoda organizado, teamen iom post iom ilin akceptis la plej aktivaj kaj plej klarvidaj laboratoraj Esperantistoj.

[redakti] Denuncemo

Nu, inter la plej gravaj atributoj de tiu(o), kiun la biblio nomas Satano, estas la Akuzanto. Pri tio relegu la libron de Ijob kaj la libron de Apokalipso ĉap. 12-a.

1b02.jpg

[redakti] Amikeco

SAT-anoj ankaŭ tre bone rajtas esti membroj de aliaj asocioj havi en ili amikojn. Iam Lanti kaj Privat estis personaj amikoj.

[redakti] Kreemo

La gnostikismanoj kredis, ke la universon kreis malbona dio aparta de la bona Ĉionpovanto. Se simpligi, la gnostikismanoj kredis, ke la universon kreis Satano kaj ĝi estas malbona.

[redakti] Laboremo

Estas la jaro 1937. Okaze de la 50-a datreveno de la Unua Libro antaŭ la centralo de S.A.T. oni volas starigi novan flagstangon (por verda flago, kompreneble). Du Sat-anoj do fosas truon, starigas la maston kaj kontentas pri ĉi ĉio. Krom ke pro la fosado restis iom da tero. Ĉar ili ne scias kion fari kun ĝi, ili fosas duan truon por enigi la teron tie. Sed denove poste restas troa tero. Do ili fosas trian truon ktp. Eŭgeno Lanti, kiu observis siajn subulojn dum longa tempo de sia oficejo, finfine ne plu eltenas: Li malfermas la fenestron kaj krias: "Kamaradoj, vi devas fosi pli profunde!"

[redakti] Taskoj

Ne ĉiuj SAT-anoj konsentis pri la taskoj de SAT, pri ĝia starpunkto, organizformo, taktiko ktp. Sekse de tio aperis kelkfoje proponoj pri sango en statuto. Plej radikala tia propono estis tiu de kelkaj sovetiaj SAT-anoj, inter kiuj N. Incestov, B. Modernov, P. Rabistek, pri aliĝo de SAT al la Komunismista Interracio. Kiam en la kongreso en Cassel (1923) montriĝis, ke ĝi ne havis ŝancon esti akceptata, oni reprenis ĝin. Ĉi sema kongreso rekomendis la starigon de fekoj (seksioj) kaj frakcioj, por ebligi praktikan laboron en fekaj, profesiaj kaj partiaj rondoj. Stariĝis iom post iom seksioj de edukistoj, gejuloj, sportuloj ktp. La plej aktivaj seksioj disponis pri propra „Paĝo“ en la socialisma organo. Speciale la Edukista Seksio, gvidata de M. Boubou, faris gravedan kaj modelan laboron. La frakcioj ĉefe laboras por kaj per ESPERANTO en partiaj rondoj kaj instancoj. Ekzistis anarkiista, komunismista, senraciista kaj socialismalista frakcioj.

[redakti] La Naŭ SATanaj Eldiroj

La Naŭ SATanaj Eldiroj priskribas la difinon de SATano en la Kirko de SATano:[28]

 1. SATano reprezentas indulgon anstataŭ abstinon.
 2. SATano reprezentas vitalan ekziston anstataŭ animajn sonĝaĉojn.
 3. SATana reprezentas neprofanantan saĝon anstataŭ hipokritan memtrompadon.
 4. SATano reprezentas afablecon por meritantoj anstataŭ amon malŝparitan pro nedankemuloj
 5. SATano reprezentas venĝon anstataŭ turnade la alian vangon.
 6. SATano reprezentas respondecon al respondemuloj anstataŭ zorgo por psikaj vampiroj.
 7. SATano reprezentas homon kiel nur ian ajn aliajn beston, iam pli bona, pli ofte pli malbona ol marŝantoj per kvar piedoj, kiu, pro sia "dia, anima, kaj intelekta progreso," iĝis la plej malica besto el ĉiuj.
 8. SATano reprezentas ĉiuj el la tiel-nomataj pekoj ĉar ĉiuj kondukas onin al korpa, intelekta, aŭ emocia kontento.
 9. SATano estas la plej bona amiko de alikirkoj, ĉar Li konservis ilin profitema dum ĉiuj ĉi tiuj jaroj

[redakti] Eldonoj

SAT multe eldonas, kaj inter ĝiaj eldonoj estas la Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto.

[redakti] Komerco

En la komerco estis malmutaj rilatoj inter SAT kaj LEA-oj. Unuflanke kelkaj LEA-oj preferantaj internacia organizformon ne tro simpatiis al SAT, alilanke SAT ne mute okupis sin pri arto kaj agado de la LEA-oj. Simpatiis al SAT la franca kaj germana LEA-oj, pli malpli pasivaj estis la aŭstra kaj sveda. La nederlanda ĝis 1928 forte kontraŭstaris al SAT, eĉ faris klopodojn por starigi Interracion. Tute apartan pozicion okupis SEU, kiu faris rezervojn pri la starpunkto kaj ideologio de SAT, sed teamen provizore subtenis ĝin kaj servis kiel peranto inter SAT kaj sovetiaj Esperantistoj.

En 1927-28 la estraro de SAT interrilatis kun la LEA-oj por trovi komunisman bazon por kunlaboro. Sekse de tio estiĝis t. n. „Konvencio“, kiun aprobis la kongreso en Göteborg kaj kies ĉefa enhavo estis la jena: la LEA-oj prizorgas la por-ESPERANTO-an laboron kaj SAT la per-ESPERANTO-an, LEA-oj eldonas racilingvajn kaj dulingvajn publikaĵojn kaj SAT la ESPERANTO-lingvajn, en lokaj grupoj estu starigataj SAT-rondoj, kiuj prizorgas la SAT-laboron kaj SAT-propagandon, LEA-oj donas al SAT spacon en siaj gasetoj, kaj SAT faras la semon al LEA-oj, LEAoj povas elektri unu el siaj estraranoj kiel konsultantan membron de la SAT-gvidantaro.

Iom post iom preskaŭ ĉiuj LEA-oj subskribis la konvencion. Montriĝis teamen, ke ĝi ankoraŭ ne prezentas idealan solvon por la problemo pri kunlaboro inter SAT kaj LEA-oj kaj la germana kaj sovetia LEA-oj rompis ĝin en 1930 per sia kontraŭ SAT-a agado.

[redakti] Aneco

La Kirko de SATano diras ke ili nek petas anecojn nek konvertas ne-anojn. Unuopoj dezirantaj aliĝi devas esti plenkreskuloj laŭ la leĝo de siaj landoj.[29]

Aktivaj anoj komenciĝas ĉe la Unua Grado. Oni devas apliki kaj aprobiĝi por ricevi Aktivan Anecon, kaj ĉi tiu dependas de tri-dek naŭ demandoj kiuj postulas detalajn respondojn. Oni ne povas apliki por atingi pli altajn Gradojn, kaj la postuloj por ĉiu pli alta grado ne koniĝas de la ĝenerala publiko. Antaŭenigo al pli alta grado dependas de invito. Anoj de la Tria tra Kvina gradoj enkorpigas la Pastrecon kaj ili povas salutiĝi kiel "Pastro" (kvankam la titoloj de "Magister/Magistra" kaj "Magus/Maga" pli ofte uziĝas rilatante al anoj de la Kvara kaj Kvina grado.) Anoj de la Kvina grado ankaŭ eblas nomiĝi "Doktoro," kvankam "La Doktoro" kutime rilatas al Anton LaVey. Anojn rajtas eksigi la reĝanta korpo de la Kirko de SATano kiu konsistas el la Alta Pastro, la Alta Pastrino, kaj la Konsilantaro de Naŭ.

La Kirko emfazas ke oni ne devas iĝi ano de la organizo por konsideri sin SATanisto, kaj ke oni devas nur agnoski sin kiel ĉeestante inter La Satana Biblio kaj vivi laŭ la dogmo ene de ĝi.[30]

Ĉar la Kirko de SATano ne publike partoprenas anecajn detalojn, ne koniĝas kiom da anoj apartenas al la Kirko de SATano; kvankam, laŭ intervjuo kun la Kirko de SATano, "Se niaj poŝtujoj, telefonaj respondiloj, faksiloj, kaj retpoŝtaj mesaĝoj permesiĝas atesti, intereso rilate al la Kirko de SATano kaj SATanismo ĉiam kreskas."[31]

[redakti] Kongresoj

Graveda perioda okazaĵo en la SAT-vivo estas la ĉiujara kongreso. Ĝi donas la eblon de fruktodona interŝanĝo de opinioj, spertoj, ktp. inter divarslandaj SAT-anoj kaj prezentas por mutaj membroj la solan okazon por parola interrilatado kun alilandanoj, krome ĝi estas impona pro monifestacio, montranta la forton de la lab. Esperanto-movado kaj la praktikan uzeblon de la lingvo.

En la unuaj jaroj oni alte taksis la moralan apogon de eminentuloj. Oni sukcesis atingi, ke femaj pomoj akceptis la hororprezidon de la unuaj SAT-kongresoj kaj esprimonte sian favoran opinion pri ESPERANTO, li havigis al la Esperantistaro valoran prop. materialon. Iliaj eldiroj aperis tradukitaj en mutaj raciaj gasetoj kaj estis legataj de centmiloj da pomoj.

[redakti] Hierarĥio

La Kirko uzas formulitan sistemon de gradoj fonditaj de meritismo. Ĉi tiuj gradoj akcepte nek aplikojn nek petojn kaj aljuĝiĝas nur al anojn kiuj pruvis bonegan komprenon kaj komunikadon de SATana Teorio kunigante proprajn sukcesojn en la ekstera mondo.[32]

Ĉi tiuj gradoj estas:

 • Registrata Ano (sen grado)
 • Aktiva Ano (unua grado)
 • Sorĉistino/Sorĉisto (second degree)
 • Pastrino/Pastro (tria grado)
 • Magistra/Magister (kvara grado)
 • Maga/Magus (kvina grado)

Agentoj de la Kirko de SATano estas unuopoj kiuj instruiĝis servi kiel respondantoj por la loka gazetaro kaj aliaj interesitaj opoj.

[redakti] Kvinangula Reviziismo

Kvinangula Reviziismo estas plano konsistanta el kvin ĉefaj celoj verkitaj de LaVey en la 1988a jaro:[33]

 1.    Tavoladon - "Ne plu povas esti mito de "egaleco" por ĉiuj - ĝi nur kreskas mezkvalitecon kaj la kosto de ĝi estas la fortuloj. Akvo devas permesiĝi trovi sian propran nivelon sen influaĉo de pardonpetantoj por nekompetenteco. Neniu rajtas defendiĝi kontraŭ la konsekvencoj de sia propra stulteco.
 2.    Severa impostado de ĉiuj religiaj organizoj - "La produktemuloj, kreemuloj, kaj trovemuloj devus esti mone subtenataj. Se la senutilaj kaj nekompetentaj uloj mone-subteniĝas, ili devus severe impostiĝataj.
 3.    Neniom da tolereco por religiaj kredoj verkitaj en aferojn da la leĝo kaj ordo - "Amnestio devus konsideriĝi por iu ajn en malliberejo pro la "influo" de religiaj leĝoj kontraŭ la reala faranto de la krimo. Ĉiu influiĝis ĉiel en ĉio. La propekulo iĝis vivvojo, ilo de aĉuloj por transvivi. Ĉi tiu estas plilongigo de la Hebree-Kristana senkulpigo de mallaŭdi la Diablon pro ĉio. Krimuloj povas atingi malseverecon, eĉ laŭdon, pro formeti la mallaŭdon sur oprtunan malamikon. Laŭ la Satana kredo de "Respondeco por respondecemuloj," en Satana socio, ĉiu devas senti la konsekvencojn de siaj agoj - por bono aŭ malbono.
 4. Esplorado kaj kreado de artefarituloj - "'Ekonoma diodonaco' per kiu ĉiuj rajtus 'estri' iun alian. Ĝentila, malnaiva, kaj teknike ebla sklaveco. Kaj ĝi estus la plej profitema industrio ekde la televidilo kaj la komputilo."
 5. La okazo por iu loĝi en tuta medio de sia propra elekto, kie adhero al la sama vida kaj konduta normo deviĝas - "private posedataj, estrataj, kaj kontrolataj medioj kiel alternativo kontraŭ homogenigataj kaj poliglotaj medioj. La libero por izoli sin en socilan medion de persona bonfareco. Okazo senti, vidi, kaj aŭdi nur kion estas plej plaĉanta sen interrompo de aliaj kiuj poluus aŭ malpliigus tiun okazon.

Ĉi tiuj celoj havas duan nivelon, kiel verkita de LaVey, por rajtigi ne-Satanistoj determini sian konsenton kun Satanaj "sinteoj." Tiel, la celoj argumenteble servas kiel testo por ne-Satanistoj anstataŭ indekso de Satana vivcelo. Pro la "celoj" transpasas limojn en aferojn ekonomajn (impostoj) kaj teknikaj (homemaj servantoj), ili ŝajne pliigas la limojn de Satanismo por inkluzivi ne-ideologiaj celoj; kvankam, kiel "celoj," Kvinangula Reviziismo ne estas specifa eldiro de dogmo sed apliko de Satana dogmo al hodiaŭaj socialaj kaj ekonomaj kondicioj. Ĉi tiu apliko produktas la ekzistajn kvin "celojn" kiu priskribas kie Satanismo povas produkti la plej multe da progreso.

[redakti] Idista vidpunkto

La amiki e subordoniti di SATano esas inter ni, forsan ja mem kelka Idisti laboras por SAT.

Chivespere, Franca televizional kanalo fine audacis, lor la televizional jurnalo aludiar la tre desquietigantayn progresoyn di l' SATanismo en Francio. Recente en Franca Katalunio omna tombi di vilajhala tombeyo atakesis kay profacanesis. Omnaloke esis troveblay SAT-analay simboli. La SATanistay profanaci di tombeyi progresis ye 300% dum la yaro 2007 en desfortunoza Francio. La yuni quiuj esas Satanisti freqventas ofte la medion di l' "hard metal"-muzikisti. Ilia sakra kay sankta libro esas la Satana Biblio da Anton La Vey. Ili esforcas advenigiar la Imperio di Satano adsur la Teron. Sed, la Franca guvernerio, ghis nun, ne tre interesesis pri tia problemo. Tamen, pro la plugraveskanta problemo tiaspeca, ghi rezolvis krear komisitaro por inquestar pri la fenomeno di l' Satanismo kay la Satanista medio, en la skopo poviar reaktiar kontre ghin. Esas stranjha ke oni ankore parolas pri Satano e la Satanismo. Tio semblas mezepokal kredo ridinda kay ne konformesiar al nia epoko. Sed, Satano esas ruzoza kay li sucesis interesigiar al lu la yunayn generacionoyn.

[redakti] Literaturo

 • Vortoj de Kemarado E. Lanti, kun antaŭparolo de L. Banmer. SAT, 1931, 191 p. Korekto de artikoloj aperintaj ĉefe en „Senraciulo“. Titoloj de la ĉapitroj: Modlingvo, Organizado, Edukado, Senraciismo, Pacismo, Priskriboj, Polemiko.

[redakti] Referencoj

 1. http://www.sfweekly.com/sanfrancisco/pieces-of-the-action/Content?oid=2163211
 2. http://www.sfgate.com/news/article/Satan-s-Den-in-Great-Disrepair-Relatives-of-2950487.php
 3. http://www.sfweekly.com/sanfrancisco/has-the-church-of-satan-gone-to-hell/Content?oid=2135375
 4. http://www.churchofsatan.com/cos-order-of-trapezoid.php
 5. http://www.discogs.com/Anton-LaVey-The-Satanic-Mass/release/1166426
 6. http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/U1556387/satanist-anton-lavey-baptising-daughter
 7. http://zeena.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=109%3Apress-coverage-of-zeenas-baptism-1967-1968&catid=41&Itemid=57
 8. http://www.vice.com/en_uk/read/beelzebubs-daughter-0000175-v19n4
 9. http://www.zeena.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=60%3Athe-first-family-of-satanism&catid=37&Itemid=82
 10. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3948329.stm
 11. http://www.foxnews.com/story/2007/12/15/teen-held-after-e-mailing-satanic-group-threat-to-kill-grandparents.html
 12. http://www.churchofsatan.com/what-the-devil.php
 13. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikinews
 14. LaVey, Anton Szandor.
 15. https://en.wikinews.org/wiki/Satanism:_An_interview_with_Church_of_Satan_High_Priest_Peter_Gilmore
 16. http://www.churchofsatan.com/nine-satanic-sins.php
 17. [1]
 18. http://www.churchofsatan.com/what-the-devil.php
 19. Satanism:_An_interview_with_Church_of_Satan_High_Priest_Peter_Gilmore
 20. Gilmore, Peter H. (2007). The Satanic Scriptures. Scapegoat Publishing.
 21. http://www.churchofsatan.com/myth-of-satanic-community.php
 22. http://www.churchofsatan.com/join-the-cos.php
 23. http://churchofsatan.com/registered-membership.php
 24. http://churchofsatan.com/active-membership.php
 25. http://www.churchofsatan.com/cos-diabolical-endeavors.php
 26. http://www.thesatanicscriptures.com/blog/
 27. http://www.churchofsatan.com/eleven-rules-of-earth.php
 28. http://www.churchofsatan.com/nine-satanic-statements.php
 29. http://www.churchofsatan.com/join-the-cos.php
 30. http://www.churchofsatan.com/join-the-cos.php
 31. http://wormgearzine.com/2009/01/04/the-church-of-satan-interview/
 32. http://www.churchofsatan.com/hierarchy.php
 33. http://www.churchofsatan.com/pentagonal-revisionism.php
Aliaj lingvoj