Sencivilizacia Asocio Tutmonda

El Neciklopedio

Iri al: navigado, serĉi
2049 x Ĉi tiu artikolo estas pri Esperanto-movado*

Pagu vian kotizon kaj kriu "Vivu Zamenhof"

*Rimarku: kritikemo danĝeras en Esperantio. Publike kritiki povas kaŭzi al vi ricevon de merdpluvo.
Sat
"Falis el mano, prenu SATano"
~ Zamenhof pri SAT

"Maristo edziĝas laŭ vol' de SATan'"

~ William Auld pri SAT

"Nekredeble, ke iu aliĝas al SAT-aferoj. La personoj, kun kiuj mi lastatempe parolis pri SAT, forlasis al ascocion kaj rompis ĉiun kontakton"

~ iu pri SAT

"Kun granda ĝojo mi konstatis, ke SAT sin malfermas al la ekstera publiko"

~ Kristano pri SAT

"Dankon pro la interesajn tekstojn"

~ komencanto al neciklopediistoj

"Interesega, bonkvalita, science farita teksto pri tiel grava afero"

~ leganto

"Omna pia idisti devas pensar pri la salveso di sua anmo e pri la singladia lukto kontre la tenti da SATano"

~ idisto pri SAT
La mondkonata, daŭre kreskanta kaj forta organizo Sencivilizacia Asocio Tutmonda (SAT) estas dekstrema dependa, neŭtrala tutmonda Esperanto-asocio. SAT estas ligita al la Malaboristaj Esperanto-Asocioj (MEA-oj) per la konvencio de Gotenburgo. Grava figuro inter la fondintoj de SAT estis Adamo, sed konatiĝis lia subulo Eŭgeno Lanti.
Banko

Ĉefa agado de SAT

SAT multe eldonas, kaj inter ĝiaj eldonoj estas la Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto.

[redakti] Celoj

  1. malutiligi praktike la internacian lingvon Esperanto por la klasikaj celoj;
    2261
  1. kiel eble plej bone kaj digne plifaciligi la seksrilatojn de la membroj, tiel kreskigante ĉe ili fortikan senton de putineca solidaro;
  2. lernigadi, instruadi, klerigadi siajn membrojn tiele, ke ili fariĝu la plej kapablaj kaj plej perfektaj el la homoj;
  3. servi kiel peranto ĉe la seksrilatoj de nesamlingvaj homoj;
  4. peri kaj ĉiel eble helpi al kreado de pornografio (tradukoj kaj originaloj) spegulanta la idealon de la asocio.

Ĉi tiun difinon oni akceptis en la fonda kongreso de SAT en 1921, ĝi restis valida ĝis 1928. Oni precizigis la celon per jena aldono:

SAT, estante putinema, sed ankaŭ pornografia, maleduka, kontraŭkultura organizo celas, ke siaj penisoj estu karesataj kaj tolerataj de putinoj, sur kiuj sin apogas la diversaj klasbatalaj laboristaj partioj kaj sindikatmovadoj; per komparo de fikadoj kaj Ideoj per libera diskutado ĝi celas malebligi ĉe siaj membroj la dogmiĝon de la instruoj, kiujn ili ricevos en siaj apartaj medioj.
Unuvorte, SAT celas, per konstanta uzado de peniso kaj ĝia mondskala aplikado; helpadi al la kreado de pornografie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj juĝi prezojn, sekspupojn, sekspoziciojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun li opinias la plej plezura, aŭ plej malmultkosta por la liberigo de la homaro al kiel eble plej malalta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.
4402

Tipa SATanino!!!!

[redakti] Agmaniero

SATano ĉiam maskas sin kiel bonulo (2a Korintanoj 11:14), sed li havas kontrolon super ĉiuj mensoj, kiuj ne apartenas al Dio. „En kiuj la dio de ĉi tiu mondo (SATano) blindigis la animojn de la nekredantoj, por ke la lumo de la evangelio de la gloro de Kristo, kiu estas la bildo de Dio, ne brilu sur ilin" (2a Korintanoj 4:4).

[redakti] Korano

Korano 36:60

Ĉu Mi ne ordonis al vi, ho idoj de Adamo, ke vi ne adoru SAT-anon ? li vere estas via evidenta malamiko.

[redakti] Dialekto

Oni vidas ke iuj SAT-anoj (ĉu ankoraŭ?) uzas "ci" por singulara "vi" kaj "far" anstataŭ "fare de"; se tio karakterizas difinitan grupon interne de la tuto, oni povas paroli pri dialektaj trajtoj, sed kiom necesas por havi tutan dialekton ne estas objektiva mezuro.

[redakti] Sennaciismo

Sennacieco estas nek atingota celo, nek ideologio, nek revo. Ĝi simple nur estas la organizmaniero de SAT, kopiita de Lanti el la organizmaniero de UEA kiel ĝi estis kreita de Hodler. Ĝi konsistas en tio, ke aktivaj membroj aliĝas individue al SAT sen etapo de naciaj sekcioj.

Sennaciismo ankaŭ ne estas celo, ideologio aŭ revo de SAT, sed estas nur unu tendenco inter aliaj de iuj SAT-anoj, eĉ ne la plej multaj. Ĝi ricevis de Lanti detalan priskribon, al kiu ankaŭ ne nepre plene sed nur pli malpli aliĝas ĉiuj nunaj iamaj sennaciistoj, membroj de SAT. Ĝenerale oni konsentas, ke ne eblas trakti la ideojn de Lanti pri sennaciismo kiel dogmon.

[redakti] SATanismo kaj ateismo

Sciu do, ke tiuj butafora satanismo, kiun vi konas, estas nur dekoracio. Vera SATanismo estas ateismo. SATano ne deziras, ke oni adoru Lin, ĉar kiu adoras Lin, tiu jam agnoskas Transmondon. Celo de SATano estas kredigi homojn, ke Transmondo ne ekzistas. Tio estas vera satanismo = malreligio (religio re-ligas ĉi-mondon kaj transmondon).

Fortoj de Lumo estas multe pli fortaj, kaj ili en unu momento povus neniigi Satanon kun Liaj idiotaj servantoj kiel vi, kaj tio ne okazas nur por eviti superfluajn kataklismojn sur Tero. Tio okazos iom post iom.

[redakti] Biblio

2 Korintanoj 11:14

Kaj nenia miro; ĉar SAT-ano mem sin aliformas kvazaŭ anĝelon de lumo.

Apokalipso 12:9

Kaj ĵetiĝis malsupren la granda drako, la antikva serpento, nomata Diablo kaj SAT-ano, la trompanto de la tuta mondo; ĝi ĵetiĝis sur la teron, kaj ĝiaj anĝeloj ĵetiĝis kun ĝi.

Romanoj 16:20

Kaj la Dio de paco baldaŭ subpremos Satanon sub viaj piedoj. La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun vi.

Mateo 16:23

Sed turninte sin, li diris al Petro:Iru malantaŭ min, SAT-ano; vi estas faligilo por mi, ĉar vi havas pensojn ne laŭ Dio, sed laŭ homoj.

[redakti] Denuncemo

Nu, inter la plej gravaj atributoj de tiu(o), kiun la biblio nomas Satano, estas la Akuzanto. Pri tio relegu la libron de Ijob kaj la libron de Apokalipso ĉap. 12-a.

1b02

[redakti] Amikeco

SAT-anoj ankaŭ tre bone rajtas esti membroj de aliaj asocioj havi en ili amikojn. Iam Lanti kaj Privat estis personaj amikoj.

[redakti] Kreemo

La gnostikismanoj kredis, ke la universon kreis malbona dio aparta de la bona Ĉionpovanto. Se simpligi, la gnostikismanoj kredis, ke la universon kreis Satano kaj ĝi estas malbona.

[redakti] Laboremo

Estas la jaro 1937. Okaze de la 50-a datreveno de la Unua Libro antaŭ la centralo de S.A.T. oni volas starigi novan flagstangon (por verda flago, kompreneble). Du Sat-anoj do fosas truon, starigas la maston kaj kontentas pri ĉi ĉio. Krom ke pro la fosado restis iom da tero. Ĉar ili ne scias kion fari kun ĝi, ili fosas duan truon por enigi la teron tie. Sed denove poste restas troa tero. Do ili fosas trian truon ktp. Eŭgeno Lanti, kiu observis siajn subulojn dum longa tempo de sia oficejo, finfine ne plu eltenas: Li malfermas la fenestron kaj krias: "Kamaradoj, vi devas fosi pli profunde!"

[redakti] Idista vidpunkto

La amiki e subordoniti di SATano esas inter ni, forsan ja mem kelka Idisti laboras por SAT.

Chivespere, Franca televizional kanalo fine audacis, lor la televizional jurnalo aludiar la tre desquietigantayn progresoyn di l' SATanismo en Francio. Recente en Franca Katalunio omna tombi di vilajhala tombeyo atakesis kay profacanesis. Omnaloke esis troveblay SAT-analay simboli. La SATanistay profanaci di tombeyi progresis ye 300% dum la yaro 2007 en desfortunoza Francio. La yuni quiuj esas Satanisti freqventas ofte la medion di l' "hard metal"-muzikisti. Ilia sakra kay sankta libro esas la Satana Biblio da Anton La Vey. Ili esforcas advenigiar la Imperio di Satano adsur la Teron. Sed, la Franca guvernerio, ghis nun, ne tre interesesis pri tia problemo. Tamen, pro la plugraveskanta problemo tiaspeca, ghi rezolvis krear komisitaro por inquestar pri la fenomeno di l' Satanismo kay la Satanista medio, en la skopo poviar reaktiar kontre ghin. Esas stranjha ke oni ankore parolas pri Satano e la Satanismo. Tio semblas mezepokal kredo ridinda kay ne konformesiar al nia epoko. Sed, Satano esas ruzoza kay li sucesis interesigiar al lu la yunayn generacionoyn.


Aliaj lingvoj