FANDOM


2.240

ESPERANTISTO

Tiu ĉi artikoro estas pri sanktulo Esperantisto
Preĝu sub la Verda Standardo antaŭ ol legi ĝin, ne tuŝu ĝin, ne moku pri ĝi!!!


1903 n


"Я не понимаю. Убейте их! "

~ Stalino pri pola lingvo

"Mi jam fikis lin"

~ Cicciolina pri Stalino
6137

"Almozpetanto sinĝena restas kun sako malplena"

~ Zamenhof pri alia homo

"Li estas mia granda frato."

~ Orvelo pri Stalino

"Me audis ke mem la Rusa di Stalin esas kelke defektoza"

~ idisto

"Stalino, Stalino — jen tipa malino!"

~ Julia Bagio

"Bonvolu ne aldoni -o al Stalin, tio aspektas strange"

~ Nikolai Grishin pri Stalino

"Mi ne povas plencerte aserti ke Dio starigis Stalin-on. Tamen mi certegas pri jeno: Dio permesis ke Stalin iĝu landestro"

~ Milokula Kato

"En la realeco la vero estas tute alia"

~ anonimulo pri ĉi tiu artikolo

"La kialoj de Hitler kaj Stalin estis bone kompreneblaj kaj logikaj."

~ Esperantisto
Onklo Joĉjo Stalino (18781952) estis sovetia diktatoro, brazila futbalisto, lingvisto, ŝovinisto kaj filozofo. Kelkfoje komparata kun Hitlero (Ho Dio!), sed la komparo malĝustas, ĉar Stalino havis pli grandan liphararon.
Paper Stalin

Oni ne konstruas socialismon en blankaj gantoj (Stalino)

Kvankam multaj homoj erare nomas Stalinon ekstremisto, li fakte estis centristo. Laŭ la ideologio de Stalino, nek komunismo nek faŝismo pravas; la plej bona solvo troviĝas en la mezo. Stalino subtenis la Komunisman Apostolikan Partion, kaj mortigis siajn ĝiajn malamikojn. Dum regado de Stalino, la komunismo fariĝis fakte kaj jure ŝtata religio.

Li subtenis Esperanton ĝis 1936, kiam (je sugesto de Francisko Franko)[1]) kaŝe ili aktivadas por anstataŭigi Zamenhofan kaj Fundamentan Esperanton per iu plia reform-Esperantido. Poste li apogis Tokiponon.

☭ Vivo ☭ Edit

Young-stalin

Stalino malpermesis samseksemon.

Stalin konforme al sia celo estis dum sia vivo kovrita per floroj de la sovetia popolo kaj de la plej famaj eminentuloj de siatempa historio, lia agado el tiu vidpunkto estis plensukcesa kaj sekve "vera". La kriterio pri praktiko supozigas, ke oni efektive komparas la celon kun la rezulto.

InecoEdit

Stalino estis STALA INO!

☭ Klera Intelektulo ☭Edit

Stalino estis tirano kun pova intelekto. Li inventis

 • ☭ la kvinjaran produktadan planon,
 • ☭ la popolan fronton,
 • ☭ la teorion de evoluo,
 • ☭ la aerografon,
 • ☭ la literon "x", kaj
 • ☭ la rusakĉentan anglan kun ridinda vortordo.

Eĉ pli bona inventisto estis lia amiko, Molotovo, kiu miksis la unuan koktelon.

Tamen la inventoj de Stalino iĝis la fundamento por la romanoj de Orvelo (serpento, bofronto), la klasikaj ŝercoj pri rusa inversigo, kaj la iksa sistemo.

☭ Humuro ☭Edit

Homerano

Bonhumura homo, Stalino kolektis ne nur anekdotojn pri si, sed li kolektis ankaŭ tiujn, kiuj disvastigis la anekdotojn.

☭ Lingvistiko ☭ Edit

La debatoj ne estis embaraso por Stalin, li ŝatis disputi kaj ofte provokis disputojn. En 1948 li komencis tutsovetian diskuton pri lingvoscienco.

EsperantoEdit

2704 n

Jes, Josif Stalin estis esperantisto. Pri tio plurfoje menciis L.Trockij en la biografio de Stalin, referencante rememorojn de "socialisto-revoluciisto" Verescak (L.D.Trockij, Stalin, v.1, c. "Periodo de la reakcio").

Verescak estis malliberigita kun Stalin en la prizono de Baku en 1910, kie kune estis tenataj mortakuzitoj. "Ce vido de aliaj arestitoj oni elvenigis ilin nokte kaj pendigis en la prizona korto, do en prizonceloj aŭdeblis krioj kaj gemoj de la mortpunatoj." Ĉiuj malliberuloj skuis pro nervoza febro. "Koba <kromnomo de Stalin> profunde dormis trankvile parkeraĉis Esperanton (li trovis Esperanton estonta lingvo de Internacio)". "Malgrau ok jaroj en malliberejoj kaj ekzilejoj li ne sukcesis ellerni unu fremdan lingvon, inkluzive mizeran Esperanton" - menciis Trockij.

Pri la fragmento, en kiu Trocki menciis, ke Stalin lernis Esperanton. Oni ankoraŭ nun demandas, ĉu Trocki volis diri, ke Stalin estis tiel stulta, ke li provis lerni Esperanton, ĉu li estis tiel stulta, ke li eĉ ne sukcesis lerni Esperanton. Eble tio nur estis "kalumnio". ;-)

☭ Egalanimeco ☭Edit

Stalin ne faris genocidon; li faris politikajn represiojn, ne rigardante al nacieco. Krom esperantistoj Stalin ekstermis komunistojn, kartvelojn k.t.p. En lia naskiglando Kartvelio granda parto de la intelektularo estis forbuĉita kun gentanoj. Tamen li ja estis esperantisto, komunisto kaj kartvelo.

☭ Ternuro ☭Edit

Stalin prelegas antaŭ membroj de la komunisma partio. Subite iu laŭte ternas. Stalin severe demandas "Kiu ternis?" - Neniu diras ion.

Stalin kolere ordonas: "Mortpafu la tutan unuan seĝovicon!"

Poste li demandas: "Kiu ternis?" - Neniu respondas.

"Mortpafu la duan vicon!" li krias.

Poste li redemandas "Kiu ternis!?" - Maljunulo sin anoncas: "Ternis ja mi..."

Stalin diras: "Do sanon, kamarado!" kaj pluprelegas.

☭ Bonkoreco ☭Edit

Sovetia televido kreas filmon pri bonkoreco de Stalin. Alvenas al Stalin knabineto:

- Onklo, donu al mi bombonon!

Stalin diras:

- Forfikiĝu!

Kaj en tiu momento televido montras grandegan bildon kun surskribo:

KAJ LI POVIS MORTIGI!!!

☭ Pragmatismo ☭Edit

Lastatempe videblas penoj senkulpigi stalinismon kaj prezenti Stalin kiel pragmata granda gvidanto de komunista Sovetia imperio, kies agoj estis bonaj por la lando kaj la idealoj. Se en Rusio Stalinon relevas imperiistoj do malproksime tion faras malamikoj de kapitalismo, personoj al kiuj plaĉas ĉiu kiu batalas kontraŭ okcidento. Idealisma junularo ŝajne simple pigras por esplori la historian realon pri "romantikaj gravuloj".

En 1928, Stalin interrompis ekonomian debaton, en kiu partoprenis interalie Buĥarin kaj Preobraĵenski, kaj decidis brutale disvolvigi la pezan industrion je la kosto de la kamparanoj, kun la konataj sekvoj. Stalin estis pragmatisto.

Pragmatismo estas la *manko* de ideolgio, samkiel ateismo estas *manko* de religio. Tamen multaj kristanoj ne komprenas ke ateismo ne estas religio, do multaj ideologistoj ne komprenas ke pragmatismo ne estas ideolgio.

☭ Rolo en pakto kun Hitlero ☭ Edit

Baug

Stalin faris ĉion por NE alianci kun Hitlero, la batalo kontraŭ faŝismo estis ne nur propaganda, sed ankaŭ politika kaj milita (Ĉeĥoslovakio, Hispanujo ktp). Ankaŭ la politiko angla-franca pruvas ĉi tion: la politikistoj tiom firme kredis je la antagonismo inter komunistoj kaj nazioj, ke ili eĉ ne imagis, Hitlero kaj Stalin povas fari pakton.

Estus idiotaĵo ne fari pakton kun Hitlero sole por prosperigi la planojn de landoj kiuj celis militon inter Germanujo kaj Sovetio. Ankaŭ el la nuna vidpunkto tia pakto estis la sola racia decido, kiun Londono kaj Parizo lasis al Stalino kaj Hitlero. La faktoj pruvas, ke la Okcidento simple lasis al Stalino kaj Hitlero nenian alian solvon.

Jes, li preferis Germanujon -- kaj la ĉeĥaj tankoj aliĝis al la potenco de Wehrmacht (la armilindustrio de Ĉeĥoslovakio estas pli solida ol ekz-e la franca). Por Stalin, plua argumento por pakti kun Hitler.

☭ Rolo en la venko kontraŭ Hitlero ☭ Edit

Laŭ kelkaj maldekstrismaj ekstremuloj, Hitlero estis venkita dank'al sovetiaj fortoj, kiujn gvidis Stalino. Tiu teorio kontraŭas kaj komunan saĝon kaj la Sanktan Biblion, laŭ kiu oni ne povas elpeli la diablon per Belzebubo. (Luko 11: 15 - 18) El okcidenta vidpunkto Stalin volis alianci sin kun Hitlero, por lasi Hitleron militi kontraŭ Anglio kaj Francio, esperante, ke ili detruos unu la alian. Li mistaksis, ke Hitlero ne supozis Germanion kapabla lutki je du flankoj.

Laŭ la lasta historia esploro, la tielnomataj bataloj ĉe Leningrado kaj Stalingrado fakte estis sportaj eventoj. Veras, ke Sovetio partoprenis en la milito kontraŭ Japanio, sed nur je la fino, post kiam oni bombis Hiroŝimon. Ĉiuj la decidigaj bataloj kontraŭ Hitlero okazis en norda Afriko, kie la kontraŭ-naziajn fortojn kondukis Bernard Montgomery, Erwin Rommel, kaj Nelson Mandela.

1300596972652

☭ Stalino kaj komunismo ☭ Edit

13

Komunismigi la tutan mondon volis ne Stalin, sed Lenin. Baldaŭ la celo de "tutmonda proleta revolucio" ighis neaktuala. Stalin, eble, volis konkeri la tutan mondon, sed li ne estis vera komunisto.

☭ Teorio kaj praktiko ☭ Edit

Stalin ne embarasiĝis pri teoriaj debatoj. Por meriti la morton, sufiĉis lia suspekto, ke oni riskas apartenas (vole ne) al grupo, kiu riskas malstabiligeti lian laŭdifine solan prave revolucian povon. Tio malfortigas ĉian ideologian komparon.

☭ Komunisma partio ☭ Edit

Laŭ la statistikoj, sen ia ajn ebleco de rekta kontrolo, inter la viktimoj de la stalina "komunismo" estis du milionoj da sovetiaj komunistoj, kvankam la komunista partio de Sovetio neniam havis tian nombron da membroj dum la stalina periodo. Se tiuj nombroj estas ĝustaj - oni ja havas nenian eblecon kontesti au konfirmi ilin per propra atesto, sed neniu kontestas ilin -, ili signifas, ke:

1) granda parto el la membraro de la sovetia komunista partio estis plurfoje anstataŭigita dum la stalina periodo;

2) ĉar la proporcio de viktimoj en la komunista partio estas do nekompareble pli alta ol inter la cetera civitanaro de Sovetio, la komunistoj en Sovetio prave malprave konsistigis en la okuloj de la stalina reĝimo pli grandan minacon ol la ceteraj sovetianoj.

Tio ŝajnas interpretebla laŭ almenaŭ du manieroj:

1) La komunista idearo instruata al la membroj de la komunista partio de Sovetio estis tiel okulfrape kontraŭdira kun la konstatebla praktiko de la stalina reĝimo, ke ĝi estis konstanta fermentilo de kontestado kaj opozicio.

2) Amaso da komunistaj respondeculoj perfidis la socialisman leĝecon kaj meritis adaptitan sankcion (la morto tamen estis troiga reprezalio) misuzis siajn postenon kaj ekscesan povon por persekuti fidelajn komunistojn laŭ procedoj fremdaj al demokratio kaj por saboti la socialismon.

☭ Stalino en lernejo ☭ Edit

Stalin parolas al gelernantoj en lernejo. Vidante, ke ili sufiĉe enuas, li decidas paroligi ilin, kaj diras:

- Ĉu vi havas demandojn?

Stariĝas Andrechjo kaj diras:

- Mi havas al vi tri demandojn: 1) kial mia patro estis arestita; 2) kial homoj en nia lando estas tiom malriĉaj; 3) kial en nia lando homaj rajtoj estas daŭre sub la premego?

Stalin sentas malvarman ŝviton, sed feliĉe tuj eksonas la fino de la leciono. Paŭzo. Post la paŭzo Stalin denove demandas:

- Ĉu iu havas demandojn al mi?

Stariĝas Peĉjo kaj diras:

- Mi havas al vi kvin demandojn: 1) kial ankaŭ mia patro estis arestita; 2) kial homoj en nia lando estas tiom malriĉaj; 3) kial en nia lando homaj rajtoj estas daure sub la premego; 4) kial la ĵusa leciono finiĝis 20 minutojn pli frue ol necesus; 5) kie estas Andreĉjo?

☭ Stalino kaj Esperanto ☭ Edit

Esperanto4

☭ Stalinismaj Komunistaj Esperantistinoj ☭

Oni antaŭnelonge malkovris ĝis nun kaŝitan korespondadon de Josif Stalin kaj Adolf Hitler. La leteroj estis skribitaj ... en Esperanto. Verŝajne por plicertigi la kaŝitecon de tiuj fikontaktoj ambaŭ ili tiom fervore ekstermadis esperantistojn en siaj landoj.

☭ Stalino kaj religio ☭ Edit

Pri Stalino oni ne scias kiom ateista li estis sed ankaŭ ne estas penseble ke li estis diinspirita.

Maljunulino vojaĝas en homplena buso kaj devas stari kun siaj pezaj pakaĵoj en la manoj. Fine iu cedas sian seĝon al la laca maljunulino, kaj ŝi dankeme sidigas sin, dirante, "Dank' al Dio!"

Viro malantaŭ la virino alparolis ŝin, "Pardonu min, kamaradino, sed ĉi tie estas ateista socio. Estus ege pli konsilinde se vi dirus, "Dank' al Stalin!" anstataŭ "Dank' al Dio!".

La maljuna virino tuj respondas ,"Kompreneble vi pravas, sinjoro! Mi ne forgesos tion denove! Dank' al Stalin!". Tiam ŝi silentis dum momentoj kaj demandis, "Kamarado, mi ĵus havis teruran penson: Kion ni diru kiam Stalin mortos?"

"Tiukaze, kamaradino," la viro respondas, ĉirkau-rigardante, "Ni povus diri: 'Dank' al Dio!'".

7576

☭ Stalino kaj okcidento ☭ Edit

En la "okcidento" oni malmulton sciis pri la detaloj de la komunisma sistemo Sovet-Unia, kvankam disvastiĝadis multaj onidiroj. Tiutempe la t.n. komunistoj en la "okcidentaj" landoj insistis ke la onidiroj estas nur propagandaĉo disvastigata de Usono. Post kelkaj jardekoj, kiam en Sovet-Unio mem publikiĝis la vero pri la reĝimo de Stalin, montriĝis ke la onidiroj estis efektive mildaj, relative al la historia vero.

☭ Alie ☭ Edit

La edzino de Stalin sinmortigis, ŝi certe havis bonajn motivojn por tio.

☭ Popola agnosko ☭ Edit

La granda plimulto de la rusoj konsciis pri la fiagoj de Stalin, kvankam multaj el ili pretendis, ke ili ne scias pri kio temas, kaj multaj evoluigis nekredeblan lertecon pri hipokriteco, kiu permesis al ili samtempe (kvankam diversgrade) kredi, ke la viktimoj de ŝtata teroro efektive faris plej fantaziajn krimojn pri kiuj ili estis akuzitaj, ŝajnigi sin sinceraj, lojalaj kaj entuziasmaj subtenantoj de la reĝimo, timegi perdi vivon, familianojn aŭ esti enprizonigitaj kaj kredi, ke ili vivas en la plej justa kaj feliĉa lando.

☭ Famaj diraĵoj ☭ Edit

 • "Malekzistas en la mondo tiaj fortikaĵoj, kiujn ne povus sturmokupi bolŝevikoj"

☭ Verkoj ☭ Edit

 • Leninismaj fundamentoj de atismo kaj ateismo (1924)
 • Markismo, evoluismo kaj lingvistiko (1950)
 • La infana ruso (postum 1956), kune kun William Auld

☭ Notoj ☭ Edit

 1. Vidu PIV


La senhumura Vikipedio havas artikolon longan kaj tedan pri Stalino.