FANDOM


Wand

"La usonaj samideanoj estas niaj plej bonaj amikoj."

~ Wandervogelano

Wandervogel [1] estis en 1896 fondita gruparo, kiu iĝis elirpunkto de gravega junulara movado germana . La aspekto estas modela.[2]

Oni intencis venki la grandurban civilizacion kaj propagandis vivstilon tipe por junuloj [3]. Post ŝanĝintaj gruparoj kaj asocioj, fondiĝis en 1927 finfine la ligo Deutsche Freischar. Ĝi estis nuligita en 1933 dum la nazia unuformigo de ĉiuj publikaj vivosekcioj. Pri la rezulto mi ne kompetentas juĝi. [4]

Post 1945 okazis kelkaj novaj fondiĝoj. Certe neniam plu estis atingita la iama elradiado socien. [5]

Ĝi estas internacia, sendependa movado, nepolitika, nereligia, respektanta ĉies pensliberecon kaj kulturon, sed ligita per samaj idealoj de porpaca agado, respekto kaj Interkompreno kaj la konkreta realigo de tutmondaj programoj en la kampo de edukado kaj humanaj projektoj.

Konkludo [6]Edit

La artikolo evidente kreis tute malĝustan bildon ĉe la publiko. Ni tamen esperas je fruktodona kunlaboro estonte, kiu ebligos, ke ne plu necesos tiaj postpublikigaj, tempomalŝparaj longaj klarigoj. [7]

NotojEdit

  1. Mi mem ne konas la germanan, sed de aliaj mi aŭdis nur laŭdojn pri la lingvaĵo.
  2. Ho, se niaj Esperanto-libroj povus aperi tiel bele eldonitaj!
  3. Kaj se perfekteco eble ne vere ekzistas, ni tamen esperas alproksimiĝi al ĝi tiom, kiom ni povos!
  4. Ni provos!
  5. Kiel?
  6. Sed kial atendi?
  7. Ni havas fortan teamon kaj multegajn ekstreme kapablajn subtenantojn.